Hoppa till huvudinnehåll

E-tjänsterna på jouren

Nyckelord:

Jouren betjänar och ger råd per telefon dygnet runt. Du kan också få en bedömning av dina symtom på E-tjänsten Omaolo.

Telefonrådgivning och jourhjälp

Ring vår jourens rådgivningsnummer 116117 innan du åker iväg till jouren. Vi betjänar dygnet runt.

I livshotande situationer ska du ringa nödnumret som är 112.

Gör en bedömning av dina symtom i Omaolo-tjänsten

Det är lätt att använda nättjänsten Omaolo.fi och du besparas köande och onödiga vårdbesök.

I Omaolo-tjänsten hittar du symtombedömningar och anvisningar för hem- och egenvård och för vart du ska söka dig för att få vård. Rekommendationerna i Omaolo-tjänsten baserar sig på de senaste vetenskapliga rönen och på nationella God medicinsk praxis-rekommendationer. Om din situation exempelvis förutsätter besök på hälsostationen och om ditt eget område är med i Omaolo-servicen, kan du boka en tid till en sakkunnig eller få information om vem du härnäst ska ta kontakt med. Trots att du inte skulle logga in på Omaolo eller om tjänsten inte skulle fungera inom ditt område, erhåller du grundinformation om rekommenderade nästa steg och tips om vilka serviceresurser du kan vända dig till inom ditt område.

Genom Omaolo kan du anhålla om sjukledigt och få recept. Den yrkesverksamma hälsovårdspersonalen får via Omaolo bättre förhandsinformation om dig och då behöver du inte förklara samma saker många gånger. Omaolo är partner med Mina Kanta-sidor och dessa tjänster kan fördela information med ditt medgivande.

Anvisningar och information i fall av plötlsiga hälsoproblem finns att hitta i Jourhuset

Jourhuset hjälper, ger rådgivning och handleder i akuta hälsoproblem var som helst och när som helst. Jourhuset är en eHälsotjänst som utvecklats av yrkesverksamma sakkunniga personer inom hälsovården.

Om du eller en anhörig upplever något plötsligt symtom eller en olycka, hittar du effektiva verktyg i Jourhuset för bedömning av vårdbehovet för dig själv eller din anhöriga. Du hittar också uppgifter om närmaste jourande hälsovårdsenhet och apotek.I Jourhuset finns de viktigaste förstahjälpsinstruktionerna och anvisningarna vid nödfall.

Enheter

Jour Åbo, ÅUCS T-sjukhuset

Jouren i Åbo sköter människor som fått en skada eller som blivit plötsligt (akut) sjuka. Telefonrådgivningen till jouren och jourhjälpen är öppna dygnet…

Jour Salo, ÅUCS Salo sjukhus

Vår jour sköter patienter i alla åldrar och vid behov överförs patienter under 16 år till jouren för barn och ungdomar i Åbo.

Jour Loimaa, ÅUCS Loimaa sjukhus

Vår jour sköter patienter i alla åldrar och vid behov överförs patienter under 16 år till jouren för barn och ungdomar i Åbo.

Jour Nystad, ÅUCS Vakka-Suomi sjukhus

Vår jour sköter patienter i alla åldrar och vid behov överförs patienter under 16 år till jouren för barn och ungdomar i Åbo.