Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskaplig forskning vid Kvinnokliniken

Vi genomför vittomfattande forskningsarbete på olika områden inom obstetrik och kvinnosjukdomar. Därtill genomför vi mycket vårdvetenskaplig forskning.

Våra forskningsområden är bland annat:

  • endometrios
  • gynekologisk cancer
  • HPV-undersökning
  • barnlöshetsundersökning (inklusive barnlöshet som beror på mannen)
  • hormonsubstitutionsbehandling (livskvalitet, sömn, kognition)
  • graviditetsdiabetes, graviditetsförgiftning och graviditetsillamående
  • framfall och urininkontinens
  • vårdvetenskaplig forskning (patientorienterade tjänster och patientens kraftresurser, vårdpersonalens resurser)
  • servicesystemsforskning.

Gynekologisk cancerforskning

Cancerbehandling går hand i hand med vetenskaplig forskning på hög nivå. Gynekologiska cancerpatienter har möjlighet att delta i internationella läkemedelsprövningar. Se de öppna studierna på Västra Cancercentrets sidor.

Forskning om äggstockscancer

Spjutspetsen för vår egen cancerforskning är äggstockscancer (utu.fi, på finska). Vår forskargrupp ingår i det internationella DECIDER-konsortiet.