Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt på Sömn- och andningscenter

På den här sidan hittar du aktuella meddelande från Sömn- och andningscenter. Du hittar fler meddelanden på den finska sidan.

Ställningstagande: Man bör avstå från laserbehandling av sömnapné

23.1.2024

Läs ställningstagande (Varha.fi)

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden: ResMed-masker med magneter – potentiella magnetiska störningar som påverkar vissa medicintekniska produkter

Andningsbehandlingsapparat för hemmabruk: hur man förbereder sig för strömavbrott?

31.10.2022

Strömavbrott som orsakas av eventuell ransonering av el väcker förståeligt oro bland patienter som använder ventilatorer hemma. Situationen är inte unik, eftersom strömavbrott inträffar varje år på grund av till exempel störningar i strömförsörjningen förorsakade av en storm. Eventuella strömavbrott kommer sannolikt att planeras till morgonen eller tidigt på kvällen, då de kommer att vara minst skadliga för patienter som använder en ventilator eller en syrekoncentrator. Strömavbrottens uppskattas vara 1–2 timmar.

Här har vi sammanställt allmänna råd för patienter. Hälsomyndigheterna utarbetar också regionala riktlinjer och informerar om dem i enlighet med lokal praxis.

Det är viktigt att hålla sig lugn och vänta på att elen ska återvända. Vid behov kommer myndigheterna också att ge information via radio. Se till att ditt hem har en batteridriven radio och batterier för det.

Om du inte klarar dig hemma på grund av andningsproblem om strömavbrottet blir långvarigt, kontakta din vårdenhet. Nödsamtalen fungerar även om det skulle finnas en störning i operatörens nät till exempel under omfattande elavbrott. I vissa sällsynta fall kan det hända att nödsamtalet inte kopplas upp. Då kan du ringa ett nödsamtal om du stänger av telefonen, slår den på igen och ringer nödsamtalet när telefonen frågar efter ditt lösenkod eller PIN-kod. Mer information om hur du ringer ett nödsamtal finns på Traficoms webbplats: Så här ringer du ett nödsamtal vid nätstörningar. Det är värt att bekanta sig med instruktionerna i förväg, under ett strömavbrott kanske det inte lyckas!

Patienter som använder CPAP-apparat

Ett strömavbrott stoppar CPAP-apparaten och andningsavbrott under sömn återkommer, vilket kan förorsaka trötthet och andra symtom på sömnapné. En kort paus förorsakar inte signifikanta symtom. Masker som används i CPAP-terapi hemma är så kallade ventilerade masker, d.v.s. att man kan andas även ifall CPAP-apparaten har stannat. Masken eller hörnstycket som förbinder den med slangen har öppningar genom vilka luft kan strömma. När elen återställs startar CPAP-apparaten igen om den inte är avstängd från strömbrytaren.

På egen bekostnad kan patienten köpa en konverter från representanten för utrustningstillverkaren, då kan apparaten anslutas till en 12-volts eller 24-volts likströmskälla under ett strömavbrott. Konvertern kan även användas till en HumidAir luftfuktare och en ClimateLineAir™ värmeslang.

Patienter som använder en syrekoncentrator

Syrekoncentratorn används vanligtvis inte 24 timmar om dygnet, så två timmars strömavbrott orsakar oftast inte betydande besvär hos de flesta patienterna. Det viktiga är att hålla sig lugn under ett strömavbrott och undvika påfrestningar. Ett strömavbrott aktiverar apparatens larmljud och larmar tills elen återställs eller enheten stängs av från start/ av-omkopplaren. Syrekoncentratorn slås på automatiskt om elen stängs av medan apparaten används och apparaten inte är avstängd.

I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt strävar vi efter att på förhand kontakta patienter som kontinuerligt använder syrgaskoncentratorn med ett flöde på minst 4 liter per minut och vid behov ordna extra syrgas om de inte redan har en syrgasanordning som används utanför hemma. Patienten måste dock betala för ytterligare syre själv.

Patienter som använder noninvasiv ventilation

Ett strömavbrott stannar en bilevelventilator. Masker som används i noninvasiv ventilation hemma är så kallade ventilerade masker, d.v.s. att man kan andas ifall som apparaten har stannat. Masken eller hörnstycket som förbinder den med slangen har öppningar som luften kan strömma genom. När elen återställs startar ventilatorn igen ifall den inte är avstängd från strömbrytaren.

Bilevelventilatorn används vanligtvis inte 24 timmar om dygnet, så två timmars strömavbrott förorsakar oftast inte betydande besvär hos de flesta patienterna. Det viktiga är att hålla sig lugn under ett strömavbrott och undvika påfrestningar. Om tidpunkten för strömavbrottet är känd i förväg och du vanligtvis använder din bilevelventilator även under vakna timmar, rekommenderas det att du använder ventilatorn "extra" före strömavbrottet. På så sätt kommer du sannolikt att klara dig bättre även under ett strömavbrott utan din ventilator.

På egen bekostnad kan patienten köpa en konverter från representanten för utrustningstillverkaren, då kan ventilatorn anslutas till en 12-volts eller 24-volts likströmskälla under ett strömavbrott. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt strävar vi efter att i förväg kontakta patienter som använder sin bilevelventilator regelbundet minst 18 timmar om dagen.

Patienter som använder en livsuppehållande ventilator (s.k. andningsförlamningspatienter)

Vissa patienter med neurologiska muskelsjukdomar som ALS eller Duchennes muskeldystrofi kräver konstant syre- och bilevelventilationsbehandling.  Centralsjukhusens andningsstödsenheter har planer på att säkra andningen även vid eventuella strömavbrott. Ventilatorerna hos dessa patienter har batterier som håller i flera timmar och reservutrustningssystemet har också tagits om hand. Det finns även planer på användning av andra elektroniska apparater som används vid behandling av dessa patienter vid strömavbrott.