Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS Kompassjukhuset (färdigställs 2024)

Kinakvarngatan 13, Åbo

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Kompassjukhuset
Kinakvarngatan 13
Åbo
ÅUCS Kompssjukhuset öppnar i slutet av 2024.

Det nya psykiatriska sjukhuset som öppnar i slutet av 2024 ska bli en del av miljön och samhället.

Målbilden för det nya psykiatriska sjukhuset är ett sjukhus som är en naturlig del av miljön och samhället. Den här målbilden är i många avseenden den motsatta till vad som tidigare gällde för psykiatriska sjukhus. Ännu i början av 1900-talet placerades nya psykiatriska sjukhus avsides så att patienterna var avskilda från samhället och närmiljön. 

Visionen för det nya sjukhuset är att minska stigman kring psykisk ohälsa genom att öka kunskapen och den sociala interaktionen. I sjukhusbyggnaden kommer det bland annat att finnas post, apotek, butiker och restauranger samt lokaler som kan bokas av organisationer och andra aktörer. Sjukhuset ska vara öppet och lättillgängligt. Det byggs på den så kallade Mikro-tomten och kommer att bli en del av Åbo Vetenskapspark. Också det här möjliggör sjukhusets nya vision. Åbo Vetenskapspark förväntas bli en attraktiv boendemiljö i framtiden och där ska bland annat finnas ett mångsidigt centrum för utbildning och forskning.

Den psykiatriska slutna och öppna vården kommer att placeras i sjukhuset så att de utgör ett enhetligt servicesystem. Vårt mål är att kunna ge en effektiv och sömlös vård.

Läs nyheter om Kompassjukhuset på adressen varha.fi:

Varhas första cafeteria med organisationssamarbete öppnas på ÅUCS Kompassjukhuset (Varha.fi).

Namnet på ÅUCS nya Psykiatriska sjukhus valdes (Varha.fi)

Det nya sjukhuset förändrar psykiatrins verksamhet i Egentliga Finland (Varha.fi).