Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS Stamsjukhusets område

Kinakvarngatan 4–8, Åbo
Växeln:
02 313 0000
Jourhjälp:
116117
Jouren för barn och unga (Fyrsjukhuset):
02 313 1420

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Stamsjukhus
Kinakvarngatan 4–8
Åbo

Postadress

PB 52
20521 Åbo
Sjukhuset är öppet dygnet runt. Mer detaljerade kontaktuppgifter och besökstider finns på avdelningarnas och andra enheternas egna sidor.

På Stamsjukhusets område finns fyra ÅUCS sjukhus samt flera andra byggnader med patientmottagning och behandlingslokaler.

ÅUCS Stamsjukhus omfattar A-sjukhuset, U-sjukhuset, T-sjukhuset och Fyrsjukhuset. Medisiina D ligger också i området.

Enheter

Hengitystukiyksikkö

Hengitystukiyksikkö on neuromuskulaarisen hengitysvajauksen hoitoon perehtynyt asiantuntijayksikkö, joka kuuluu Totek (Toimenpide-, teho- ja kivunhoito)…

Motionslaboratoriet

Motionslaboratoriet har som sin uppgift att producera undersökningar och utredningar om patienters biomekaniska och rörelsefysiologiska rörelse- och…

Infektioidentorjuntayksikkö

Yksikkömme toimii sairaalahygienian edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tehtäviimme kuuluu Varsinais-Suomen alueella olevien sairaaloiden, terveyskeskusten…

Polikliniken för könssjukdomar

Vi undersöker och behandlar patienter inom hela Egentliga Finland som misstänker att de blivit smittade av en könssjukdom eller kommer oss på remiss av…