Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Remittering till trafikmedicinska polikliniken

Grundutredningarna ska vara avklarade innan klienten remitteras för utredningar enligt bilagda remitteringsanvisning.

Klienten får gärna instrueras att ifylla enkäten om sin körhälsa i nätet.

Remissen för utredningar eller konsultationsfrågor kan skickas elektroniskt från sådana enheter med vilka ÅUCS ingått avtal om elektronisk överföring av dokument. Konsultationerna besvaras alltid av en trafikläkare.

Vi använder oss av Turvaposti (Secure mail) ajopkl@turvaposti.fi. Denna tjänst tillåter att man kan skicka också patientdata elektroniskt. Du kan också skicka krypterad e-post till oss genom användning av nätblankett.

Meddela lösenordet till Turvaposti (Secure mail) till numret 050 388 6380 (SMS eller uppringning).

Med klientens tillstånd levereras dokumenten till överenskomna adresser.

Remissanvisning