Hoppa till huvudinnehåll

Patientförfrågningar

Vi upplåter patientuppgifter endast med patientens medgivande. Om din sjukdom gör att du inte kan ge medgivande, ger vi information endast åt nära anhöriga.

Per telefon kan vi närmast berätta om hur patienten mår. Vi hoppas att anhöriga kommer sinsemellan överens om vem som frågar om patientens tillstånd, hemskrivning o.a. Överenskommelse om diskussion med läkaren görs skilt.

Telefonnummer för patientförfrågningar: