Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskaplig forskning och utbildning

Vår vision är att höra till de ledande samarbetsenheterna inom hälsoforskning i Norden. Våra resultat är nationellt och internationellt kända. Vi är en önskad samarbetspartner. Våra strategiska samarbetspartner är Åbo universitet.

Auria Biobanken

Auria Biobankens uppgift är att förvara prover från människa, såsom vävnads- och blodprover, och förmedla dem till hälsofrämjande medicinsk forskning. Grundarna av Finlands första biobank är Åbo universitet samt Egentliga Finlands, Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt.

ÅUCS spetskompetensenheter

ÅUCS har nio spetskompetensenheter. Utdelningen av finansiering baserar sig på spetskompetensstrategi. Dess mål är att förstärka universitetssjukhusets konkurrenskraft, innovations- och forskningsställning samt kliniska spetskompetens.