Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskaplig forskning och utbildning

Vår vision är att höra till de ledande samarbetsenheterna inom hälsoforskning i Norden. Våra resultat är nationellt och internationellt kända. Vi är en önskad samarbetspartner. Våra strategiska samarbetspartner är Åbo universitet.

Delta i vetenskaplig forskning

ÅUCS är ett forskningssjukhus som bedriver aktiv vetenskaplig forskning. Du kan också bidra till utvecklingen av medicin och behandlingsmetoder genom att delta i studier.

Auria Biobanken

Auria Biobankens uppgift är att förvara prover från människa, såsom vävnads- och blodprover, och förmedla dem till hälsofrämjande medicinsk forskning. Grundarna av Finlands första biobank är Åbo universitet samt Egentliga Finlands, Satakunda och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Finansiering av forskning

Den allmännyttiga stiftelsen stöder, främjar och upprätthåller forskningen i klinisk medicin och annan hälsovetenskap på universitetsnivå vid Åbo universitetscentralsjukhus och inom dess influensområde. På webbplatsen Forskning.fi kan du hitta t.ex. öppnä finansieringsansökningar och de senaste vetenskaps- och forskningsnyheterna.

ÅUCS spetskompetensenheter

ÅUCS har nio spetskompetensenheter. Utdelningen av finansiering baserar sig på spetskompetensstrategi. Dess mål är att förstärka universitetssjukhusets konkurrenskraft, innovations- och forskningsställning samt kliniska spetskompetens.