Hoppa till huvudinnehåll

Serviceområdet för patologi

Serviceområdet för patologi är en del av ÅUCS Laboratorier.

Vår uppgift är att diagnostisera sjukdomar från vävnads- och cellprover, det vill säga producera histologisk och cytologisk diagnostik. I de provsvar vi ger kan det ingå analyser som gjorts för att göra prognos, och bedöma vilken behandling som är bäst lämpad. Dessutom gör vi medicinska obduktioner, och en del specialundersökningar som ingår i vårt område. Vårt laboratorium är ackrediterat.

Vi är en del av ÅUCS cancercenter. ÅUCS cancercenter ansvarar för den specialsjukvård som berör cancer: förebyggande verksamhet, diagnostik, vård, rehabilitering, högklassig cancerforskning, och skolning.

På landsomfattande nivå är vi en konsultations- och forskningsenhet. Vi har utbildningssamarbete, framför allt med Åbo Universitet och Åbo yrkeshögskola. De patologer som är anställda vid Åbo Universitet har en sidotjänst vid ÅUCS.

Lär känna patologipersonalen.