Hoppa till huvudinnehåll

Verisuonikirurgian palvelualue

Turun yliopistollisen keskussairaalan verisuonikirurgisten potilaanhoidon palvelualueella hoidamme laaja-alaisesti valtimo- ja laskimokirurgisia potilaita, lukuun ottamatta aivovaltimoiden toimenpiteitä ja sydänkirurgiaa.

Lääkäri tekee polikliinistä verisuonikirurgista toimenpidettä.

Merkittävimpiä hoidettavia valtimotauteja ovat alaraajojen valtimokovettumatauti, kaulavaltimoahtauma ja vatsa-aortan laajentuma. Verisuonikirurginen hoito voi avoleikkauksen lisäksi tarkoittaa myös valtimopiston kautta tehtyä suonensisäistä toimenpidettä, esimerkiksi valtimon pallolaajennusta. Nämä toimenpiteet tekee röntgenlääkäri, mutta verisuonikirurgi vastaa potilaan hoidon kokonaisuudesta ja potilas tulee toimenpidettä varten verisuonikirurgian osastolle.

Aivovaltimoiden toimenpiteistä hyvinvointialueellamme vastaa Neurokeskus ja sydänkirurgiasta (mukaan lukien rinta-aortan toimenpiteet) Sydänkeskus.

Verisuonikirurgian yksikkö vastaa myös laskimotautien hoidosta, lukuun ottamatta alaraajan akuuttia syvää laskimotukosta, jonka hoidosta vastaavat Medisiininen tulosryhmä (sisätautien erikoisala) ja Tyks Akuutti (päivystys).

Tavallisin verisuonikirurgian yksikössä hoidettu laskimotauti on alaraajojen laskimovajaatoiminta, josta käytetään usein myös nimitystä suonikohjutauti.

Valtimopotilaiden hoito on Varsinais-Suomen alueella keskitetty Tyks Kantasairaalan alueelle, mutta potilaita pyritään arvioimaan ja hoitamaan myös lähisairaaloissa Loimaalla, Salossa, Uudessakaupungissa verisuonikirurgian yksikön tarjoamana lähipalveluna.

Suurin osa laskimopotilaista hoidetaan polikliinisesti laskimonsisäisillä menetelmillä.

Laskimoiden avoleikkaukset on hyvinvointialueellamme keskitetty Tyks T-sairaalaan ja Tyks Salon sairaalaan.

Palvelualueen johto ja lääkärit

Päivi Helmiö

Verisuonikirurgian erikoislääkäri, LT

Palvelualuejohtaja (Verisuonikirurgia)

Vuokko Savolainen

Avdelningsskötare

Jan-Erik Wickström

Verisuonikirurgian erikoislääkäri, LL

Hoitajavastaanotto

Eija Suominen

Sonografeeri, esh

Simulaatio-ohjaaja

alaraajavaltimoiden ultraäänitutkimukset