Hoppa till huvudinnehåll

Bedömning av vårdbehovet

Jourmässig bedömning av vårdbehov avser en bedömning som görs av en yrkesverksam person inom hälso- och sjukvård som ger sin bedömning av huruvida du behöver brådskande utredningar och vård inom hälsovårdssystemet för att utreda ett hastigt påkommet (akut) hälsoproblem hos dig.

Ditt vårdbehov bedöms i första hand per telefon, men bedömningen upprepas ofta då du kommer till jouren.

Vårdbehovet bedöms individuellt på basis av din situation och eventuella riskfaktorer. Vården kan ges på jouren, i en annan hälso- och sjukvårdsenhet eller på något annat ändamålsenligt sätt.

Bedömningen av vårdbehovet är inte detsamma som bestämning av vilken sjukdom det gäller (diagnostik).