Hoppa till huvudinnehåll

Jourtjänster

​​Våra jourenheter i Åbo, Salo, Loimaa och Nystad säkerställer tillgången på akuttjänster inom Egentliga Finland.

Jourenheterna mottar ca 150 000 besök och telefonrådgivningen ca 300 000 samtal årligen.

Vi följer de nationella anvisningarna som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat för bedömning av vårdbehovet. Våra jourtjänster omfattar vård dygnet runt av olycksfallspatienter, akut insjuknade patienter och patienter som behöver akut vård och övervakning på specialsjukvårdsnivå. Jourenheterna omfattar läkar- och sjukskötarmottagningar som strävar till att erbjuda vård flexibelt och vid rätt tidpunkt.

Telefontjänsten 116117 bistår invånarna i bedömningen av vilken vård de behöver.

Läs här om våra jourtjänster.