Hoppa till huvudinnehåll

Information om ÅUCS

Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) erbjuder övergripande tjänster inom specialiserade sjukvården i Egentliga Finland och ansvarar för tillgången till tjänster på universitetssjukhusnivå inom Satakunda och Vasa. ÅUCS är en del av Egentliga Finlands välfärdsområde.

Din hälsa är vår hjärtesak

Patientberättelser från ÅUCS

Varje kunds berättelse är unik. På den här sidan får du ta del av några kunders erfarenheter. ÅUCS verksamhet strävar till största möjliga hälsofördel för kunden och alla kunder behandlas med empati och som unika individer.

ÅUCS – vård sedan 1759

Lasarettsmuseum berättar historien om Finlands äldsta sjukhus

Åbo Lasarettsmuseum har som uppgift att bevara Finlands äldsta sjukhus historia och föremål samt samla in minneskunskap. Sjukhuset har bedrivit verksamhet oavbrutet sedan 1759.