Hoppa till huvudinnehåll

Faktureringsadresser och -instruktioner

Fakturor bör levereras till oss elektroniskt som nätfakturor, pappersfakturor tas inte emot. Betalningstiden måste vara 30 dagar netto, dvs. nätfakturan förfaller till betalning 30 dagar efter den godkända fakturans datum.

För tjänster och leveranser som utförs efter den 1 januari 2023 ska fakturorna ställas till Egentliga Finlands välfärdsområde.

Egentliga Finlands välfärdsområdes faktureringsadresser och (varha.fi) (Öppnas i nytt fönster, länkar till en annan webbplats)

E-faktureringens adress

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 003708282559TYKSX

Våra e-fakturor förmedlas av Basware vars förmedlarkod är BAWCFI22.

 • Vårt FO-nummer är 0828255-9
 • Vårt momsnummer är FI08282559   
 • EDI-kod 003708282559

Ifall faktureraren/leverantören inte har ett eget nätfaktureringssystem i bruk, kan ni skapa nätfakturan med hjälp av Basware avgiftsfria leverantörsportal.

Följande information måste framkomma i fakturan

 • Fakturerarens/leverantörens namn och kontaktuppgifter (address, telefonnummer, e-postadress)
 • Fakturerarens/leverantörens FO-nummer och bankförbindelse (IBAN)
 • Fakturans datum
 • Fakturans nummer (OBS. unik/fortlöpande nummer)
 • Inköpsordern ska ha beställningsidentifikation (beställningsnummer eller liknande nummer)
 • Identifierande information om beställaren till exempel namn, kostnadsställe, verksamhetsområde, enhet
 • Produkt eller tjänst som fakturan berör (produktkod och namn på produkten)
 • Enhetspris
 • Fakturans slutgiltiga summa
 • VAT-grund
 • Referensnummer på fakturan

På fakturor som kommer från EU-länder måste alltid både leverantörens och beställarens VAT-nummer framkomma, samt grunder för skattebefrielse (intra-community supply eller reverse charge, alltså omvänd skatteskyldighet).

Annat atta observera

 • Beställningens helhetspris får inte överskridas utan skriftligt godkännande från beställaren.
 • Separata fakturerings-och andra tilläggskostnader godkänns inte.
 • Dröjsmålsräntan bestäms utifrån den giltiga och ikraftvarande räntelagen.

Till samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hör följande resultatområden

Åbo universitetscentralsjukhus

 • ÅUCS Stamsjukhus
 • ÅUCS Kirurgiska sjukhus
 • ÅUCS Salo sjukhus
 • ÅUCS Loimaa sjukhus
 • ÅUCS Åbolands sjukhus
 • Åucs Vakka-Suomi sjukhus

Egentliga Finlands läkemedelsförsörjning

Administrativa centralen

 • Egentliga Finlands instrumentvård hörs till Administrativa centralen.

ÅUCS Akuten

Vid behov kan du få mer uppgifter genom att skicka e-post till ostoreskontra@tyks.fi.