Hoppa till huvudinnehåll

Väntetider inom vården

Uppgifter om tillgången till vård, dvs. väntetiderna, rapporteras till Institutet för hälsa och välfärd tre gånger per år: 30.4, 31.8 och 31.12.

De faktiska väntetiderna inom Egentliga Finlands välfärdsområde varierar beroende på specialitet. Kriterierna för tillgång till vård är desamma i hela landet. Kriterierna publiceras av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Läs mer: Tillgång till specialiserad sjukvård (THL)

Väntetider på ÅUCS Orto

Vi för statistik över våra vårdprocesser: Väntetider (på finska, Tyksorto.fi). Statistiken omfattar endast icke-brådskande vård. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.

Tillgång till cancervård i ÅUCS

Cancercentret övervakar genomförandet av cancervården genom att statistikföra tiden mellan det att en patient får en remiss till att hen har sin första vårdkontakt (läkarbesök, vårdsamtal eller vårdmöte) samt den totala väntetiden från remiss eller vårdbeslut till att vården inleds.