Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Trafikmedicinska polikliniken – för proffs

Vi erbjuder trafikmedicinska konsultationer för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Konsultationsbegäran kan skickas elektroniskt eller i pappersform och den införs i patientinformationssystemet.

Tjänsten är avsedd för aktörer inom primär- och företagshälsovården i situationer där det inte går att ta entydig ställning till en persons körtillstånd.

På dessa nätsidor hittar du de viktigaste instruktionerna och frågorna som hjälper dig att inleda utredningen på din egen mottagning.

Se trafikmedicinska poliklinikens remissanvisningar.