Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS Bukkirurgi, urologi och blodkärlskirurgi

Inom ÅUCS ansvarar vi för hela den specialiserade bukkirurgiska och urologiska sjukvården och för den internmedicinska gastroenterologiska öppna vården.

Vår kärnverksamhet utgörs av akutkirurgi samt diagnostik och behandling av cancersjukdomar. Av alla patienter som insjuknar i cancer inom välfärdsområdet diagnostiseras eller behandlas 43 % inom vårt verksamhetsområde.