Hoppa till huvudinnehåll

Prehospital akutsjukvård

De prehospitala akutsjukvårdstjänsterna inom Egentliga Finland omfattar sjuktransportuppdrag och akutvårdsuppdrag utanför sjukhuset.

Inom vårt område fungerar 34 enheter för prehospital akutsjukvård. Dessutom deltar Gränsbevakningsväsendets sjöräddningsenhet, kommunerna, FRK:s förstainsatsenheter och läkarenheten FinnHEMS20 i att producera tjänster för den prehospitala akutsjukvården. Det årliga antalet akutvårdstjänster som vi handlägger är ca 65 000.

Beslut om servicenivå

I enlighet med beslut om servicenivån inom den prehospitala akuthälsovården uppföljs tillgången på akutvårdstjänster och nåbarheten av patienterna kontinuerligt. Beslutet har stadfästs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige och innehåller en detaljerad beskrivning av tillgången på, nivån av och innehållet i den prehospitala akutsjukvården.