Hoppa till huvudinnehåll

ÅUCS U-sjukhuset

Kinakvarngatan 4-8, Åbo
Växeln:
02 313 0000

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Kinakvarngatan 4-8
Åbo

Postadress

PL 52
20521 Åbo

Ytterdörrarna är öppna

må–sö 6.45–21.00
Mer detaljerade kontaktuppgifter och besökstider finns på avdelningarnas och andra enheternas egna sidor.

U-sjukhuset har mottagningar på fem olika våningar.

U-sjukhuset är en del av ÅUCS Stamsjukhusets område.

Enheter

Neurocentrum poliklinik, U-sjukhuset

Vårt ansvarsområde omfattar diagnostik, behandling och uppföljning av neurologiska sjukdomar och hjärnskador för personer över 16 år.

Internmedicinska polikliniken, U-sjukhuset

Polikliniken har mottagningar för alla internmedicinska specialiteter förutom gastroenterologi och hjärtsjukdomar.

Allmäninternmedicinska polikliniken

Vi behandlar internmedicinska patienter som har många problem. Vi utreder patientens helhetssituation och uppgör en plan för undersökning och vård.

Internmedicinska undervisningspolikliniken

Den internmedicinska undervisningspolikliniken behandlar många olika internmedicinska problem. Undervisningspolikliniken är synnerligen viktig för medicine…