Hoppa till huvudinnehåll

PET-centrum

PET-centrumet är ett nationellt undersökningscentrum gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och ÅUCS. Till vår verksamhet hör utöver patientundersökningar högklassig vetenskaplig forsknings- och publikationsverksamhet samt utveckling och tillverkning av isotoper med positronsemission. Vi är Finlands ledande utvecklare av PET-undersökningar.