Hoppa till huvudinnehåll

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Nyckelord:

Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom förträngs luftrören permanent och lungvävnaden förstörs med tiden. Den mest betydande riskfaktorn för kronisk obstruktiv lungsjukdom är rökning och den viktigaste delen av behandlingen är att sluta röka. Även med rehabiliterande motion och läkemedelsbehandling kan man lindra andnöden och tydligt förbättra prestationsförmågan.

På lungmedicinska polikliniken vid ÅUCS utförs avancerad diagnostik (t.ex. bedömningar av arbetsförmåga) och man behandlar svår kronisk obstruktiv lungsjukdom som kräver förutom medicinering även i betydande mån andningshjälpmedel (syrgasbehandling och övertrycksandningsapparat). Skov i sjukdomen kan även kräva vård på avdelning.

Läkemedelsbehandling minskar man även skedena av försämring, skoven. Läkemedelsbehandlingen baseras nästan helt på mediciner som man andas in och därför är rätt inhalationsteknik en mycket viktig del av en framgångsrik vård.

Enheter

Lungmedicinska polikliniken, T-sjukhuset

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom astma, sömnapné och lungcancer.

Lungavdelning

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lunginflammation.

Lungavdelning 1

Vi undersöker och behandlar olika lungsjukdomar, såsom andningsinsufficiens, tuberkulos och sömnapné.

Keuhkosairauksien poliklinikka, Uusikaupunki

Selvitämme keuhkosairauksien syitä sekä hoidamme astmaa ja keuhkojen vajaatoimintaa sairastavia potilaita.