Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 17.10.2018 16.49

Åucs har gett övertrycksbehandling med syrgas i 50 år för hela Finland

Nyckelord:

Övertrycksbehandling med syrgas är en form av medicinsk terapi som behövs bland annat för behandling av dykarsjuka, där kroppen kvarhåller skadliga och symtomgivande kvävebubblor efter dykning. Övertrycksbehandling mångfaldigar syresättningen av vävnaderna, korrigerar symtomen vid dykarsjukan och förhindrar uppkomsten av bestående skador i kroppen. Åucs är det enda sjukhuset i Finland med en enhet för övertrycksbehandling med syrgas som är öppet dygnet runt. Centret behandlar också patienter som är i behov av intensivvård.

Patientantalet har stigit med ungefär en tredjedel under 2010-talet och antalet patienter från andra sjukvårdsdistrikt har ökat.

På bilden: Avdelningsöverläkare Mika Valtonen i salen där övertrycksbehandling med syrgas ges.

Övertrycksbehandling med syrgas behövs för behandling av hudinfektioner, benbrott och allvarliga mjukdels- och skelettskador som uppkommit genom strålbehandling.

Normalt upplöses gaser som inandats via lungorna under dykning i blodomloppet och vävnadsvätskorna. Ju djupare och långvarigare dykningen är, desto mera gaser upplöses. I dykarsjukan skadar de kvarblivna gasbubblorna vävnaderna och blodkärlen och kan förorsaka hudsymtom, ledvärk och störningar i centrala nervsystemet. Enda behandlingen för dykarsjukan är att placera den drabbade i en tryckkammare och höja trycket och att låta den drabbade andas hundraprocentig syrgas. Trycket i kammaren motsvarar trycket på 18 meters vattendjup.

– Av alla våra patienter som får övertrycksbehandling med syrgas vårdas en tredjedel för dykarsjukan. Risken för dykarsjukan ökar om kroppen är torr, om dykaren fryser under dykningen, om dykningar skett samma eller på varandra följande dagar, om besöken till ytan mellan dykningarna är väldigt korta och givetvis om djuphavsdykaren stiger oavsiktligt eller på grund av problem alltför snabbt och utan tryckutjämningsetapper mot ytan. Åucs övertryckskammare används för vården av så gott som alla fall av dykarsjuka i Finland, vilket uppgått till 30–40 fall årligen under de senaste åren. Knappt hälften av patienterna med dykarsjuka har dykt i en gruva eller ett stenbrott i Finland innan, säger ansvarsläkaren för övertrycksbehandlingen med syrgas, biträdande överläkare Olli Arola vid Åucs intensivvårdsavdelning.

Syftet med övertrycksbehandling med syrgas (hyperbaric oxygen treatment = HBOT) är att avlägsna skadliga gasbubblor ur kroppen vid dykarsjukan och vid luftembolier i hjärnans artärer.  En luftemboli är en luftpropp (inte blodpropp) i ett blodkärl. HBOT ökar kraftigt syresättningen i vävnaderna, vilket är värdefullt då syrebrist i vävnaderna bromsar eller försvårar återhämtningen. Tillstånd där detta behövs är bl.a. allvarliga mjukdelsinfektioner som förorsakar nekros (vävnadsdöd), djupa infektioner i hals- och nackområde, osförgiftning som lett till medvetslöshet, krosskador, öppna frakturer, bullerskada, plötslig hörförlust och kroniska skelett- och mjukdelsskador efter strålbehandling. Specialutbildad personal ansvarar för övertrycksbehandlingen med syrgas.

HBOT-tryckkammarenheten flyttade på våren 2013 till T-sjukhuset samtidigt med intensivvårdsavdelningen för vuxna. Enheten omfattar en tryckkammare för flera personer utrustad med all modern teknik samt två tryckkammare för en person vardera för sådana patienter som är vid medvetande som inte är i behov av kontinuerlig medicinering under behandlingen och som upprepade gånger besöker tryckbehandlingen hemifrån eller från en vårdavdelning.

– I kammaren för flera personer finns utrymme för en sjukhusbädd, respirator och nödvändiga monitorer. I den kan också vårdas patienter som behöver intensivvård, respiratorbehandling, som är medvetslösa eller som är nedsövda. Enligt SHM:s förordning har övertrycksbehandling med syrgas och kirurgi i nära anslutning till denna behandlingsform koncentrerats på nationell nivå till Åbo. I enlighet med förordningen gällande arbetsfördelningen av specialsjukvården år 2017 är det HBOT-enheten vid Åucs som ansvarar för planering och utveckling av övertrycksbehandlingen med syrgas.

År 2017 vårdades 151 patienter vid Åucs med övertrycksbehandling med syrgas och antalet behandlingar uppgick till 769. Största delen (52 procent) av intensivvårdspatienterna kommer från vårt eget sjukvårdsdistrikt, men av patienterna som fick HBOT-vård under åren 2013–2017 kom 27 procent från Birkalands sjukvårdsdistrikt och 21 procent från andra sjukvårdsdistrikt (HNS, Norra Österbotten, Östra Savolax och Åland). Av patienterna som vårdades för dykarsjukdom kom 52 procent från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

 

18.10.2018 är det 50 år sedan första övertrycksbehandlingen med syrgas gavs vid Åucs. Dagen till ära håller HBOT-enheten i T-sjukhuset öppet hus klockan 9.30–12.

På eftermiddagen klockan 13.30–17.00 hålls ett minisymposium (på finska) om hur det står till med övertrycksbehandling med syrgas idag under rubriken "50 år av övertrycksbehandling med syrgas vid Åucs".

Närmare information om dykarsjuka och övertrycksbehandling med syrgas (på finska):

Arola, Olli: Suomalainen saa sukeltajantaudin kotona tai kaukomailla (Finländaren får dykarsjukan i hemlandet eller i något fjärran land). Finnanest 2018; 51(3).

 

Text: Tuula Vainikainen