Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 7.10.2019 16.49

”Vi måste minska på stigman”

Nyckelord:

Det nya psykiatriska sjukhuset ska byggas på Mikros tomt i Kuppis. För tillfället är planeringen i full gång och sjukhuset blir förmodligen klart år 2024.

– Lättillgängligt och öppet, inte sjukhusliknande.

Med dem orden beskriver erfarenhetsexpert Mari Madetoja det nya psykiatriska sjukhus som hon önskar sig. Hon är Åucs Psykiatris erfarenhetsexpert som anhörig.

Mari Madetoja

Erfarenhetsexpert Mari Madetoja bredvid Mikro-tomten på Sirkkalagatan i Kuppis.

Projektchef Pekka Makkonen är inne på samma linje:

– I Åbo vetenskapspark finns alla vardagliga tjänster nära och hälsocampuset kommer att kompletteras med ett nytt öppet sjukhus som varken är anstaltliknande eller slutet.

– De nuvarande psykiatriska sjukhusen är gammalmodiga och dystra till och med utifrån sett. Vi kunde befrämja mentalt välmående genom att för det första skapa en trevlig omgivning, säger Madetoja.

Det psykiatriska sjukhuset kommer även att erbjuda annat än specialsjukvårdstjänster. Till exempel restaurang-, apoteks- och butikstjänster.

– Detta gör tröskeln för att söka vård lägre. Ingen vet vem som är sjukhusets kunder, anser Madetoja.

Lätt att få stämpel

Madetoja vill minska på stigman som hör till psykiska sjukdomar.

– Människor talar om mentalt sjuka eller galna personer. En psykiskt sjuk människa måste vara mycket försiktig med vem hen talar om sin sjukdom så att hen inte blir stämplad.

Madetoja anser inte att hon som anhörig har något särskilt stämpel men om någon förhåller sig till henne på det sätter så tänker hon att det beror på personens egen ignorans. Hon tycker sig ändå uppfatta fördomar och stigma i andra människors sätt att tala.

– Ifall en person till exempel haft någon mental störning så är det mycket lätt att återkomma till det. Då en människa har en motgång förklarar man lätt svårigheterna med tidigare mentala störningar. I stil med "Hen kan inte vara normal eftersom hen en gång har insjuknat i en psykisk sjukdom".

Anhörigas roll är att stöda

Den anhöriges roll är enligt Madetoja att stöda sin närstående. Den anhöriga får trots allt inte vara det enda bärande stödet. Hjälpen måste ges i gott samarbete med den vårdande enheten.

– Man måste komma ihåg att vissa anhöriga stöder 24 timmar i dygnet medan andra är ett telefonsamtal ifrån, kanske på andra sidan av landet.

För Madetoja själv är det ibland utmanande att vara anhörig men ibland också mycket givande då hon märker att något går bra och sjukdomen blir i skymundan. 

Klart 2024

Enligt gällande plan skulle det psykiatriska sjukhuset byggas i Åbo, på vad som kallas Mikros tomt invid Åucs Stamsjukhus. Sjukvårdsdistriktet har hyrt tomten av Åbo stad och enligt hyresavtalet är verksamheten på det hyrda området i första hand avsett för det psykiatriska sjukhuset.

Man uppskattar att kostnaden för att bygga sjukhuset, som kommer att ha en bruttoyta på 42 000 kvadratmeter, belöper sig till cirka 112,3 miljoner euro exklusive lösöre och annan utrustning. Om en stadsplan som uppnått rättskraft fås till stånd för området senast under våren 2021, kunde sjukhuset stå färdigt år 2024.

– Ett sjukhus är en förutsättning för att psykiatrin ska fortsätta utvecklas, säger verksamhetsområdesdirektör Jesper Ekelund från Åucs Psykiatri. Vi kan inte längre fungera i byggnader som är 100 år gamla. Grundbehoven som en persons rum, egen toalett och närheten till jouren förutsätter ett nytt hus. Dessutom lyckas betoningen på öppenvård och integreringen av öppenvården och avdelningsvården endast ifall dessa finns nära intill varandra. Därtill finns det mycket säkerhets- och inomhusluftsproblem i de nuvarande byggnaderna.

Kick-off evenemang 8.10.

I mitten av september 2019 behandlade sjukvårdsdistriktets styrelse behovsutredningen och den funktionella planen för det nya sjukhuset. Styrelsen konstaterade att det behövs ytterligare planer bland annat vad gäller stadsplanering och investeringar.

På tisdag 8.10.2019 ordnar sjukvårdsdistriktet ett öppet evenemang där projektet för det psykiatriska sjukhuset kickas igång. Tillställningen är klockan 14–15:30 i Medisiina D-byggnaden, Kinakvarngatan 10, Alhopuro-salen i första våningen.

 

Av respekt för sina närstående vill inte Mari Madetoja berätta vem i hennes omgivning som insjuknat och i vad. 

 

Text och foto: Nadine Karell