Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av cancer

Nyckelord:

Varje patient får en individuellt skräddarsydd undersöknings- och behandlingsplan. Innehållet i behandlingsplanen beror förutom på vilken cancer det gäller, också på patientens allmäntillstånd, ålder och eventuella andra sjukdomar. Därför kan det finnas skillnader i behandlingen av samma cancer mellan olika patienter.

De viktigaste behandlingssätten är kirurgi, strålbehandling och olika sorters läkemedelsbehandling. Ibland används också laser-, kryo- och isotopbehandlingar. Olika behandlingsformer kan kombineras.

En väsentlig del av god cancervård är god smärtbehandling. Om du har smärtor, tala om detta för läkaren. Det är bättre att börja behandla smärtan, då den är lindrig, än att vänta att den försvåras. Värkmedicineringen sker på läkarordination och helst tas värkmedicin regelbundet.

Tyvärr går cancer inte alltid att bota. Man kan dock sträva efter att bromsa cancern på olika sätt. Med tiden börjar dock behandlingarna mista sin effekt och då ökar behovet av palliativ vård.

Med palliativ vård avses vård som syftar till att lindra symtom och besvär hos patienten. Med palliativ vård vill man lindra patientens fysiska, psykiska och sociala lidanden på grund av sjukdomen. Samtidigt är det viktigt att upprätthålla patientens och anhörigas livskvalitet. Terminalvård är en del av den palliativa vården. Terminalvården ges under patientens sista levnadsveckor.