Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

NIPT: prenatala sållningsundersökningar

Nyckelord:

Största delen av alla graviditeter förlöper normalt, men ibland upptäcks problem i fostrets utveckling som kan bero på förändringar i fostrets arvsmassa. En del av förändringarna är kromosomala avvikelser som kan undersökas med non-invasiv prenatalundersökning (NIPT).

Den vanligaste kromosomavvikelsen hos fostret är Downs syndrom som beror på trisomi av kromosom 21. Då har fostret tre exemplar av kromosom 21 istället för det normala som är två exemplar. Andra vanliga kromosomavvikelser hos fostret är trisomi 18 och trisomi 13. De vanligaste könskromosomavvikelserna är Turners syndrom, som beror på monosomi av X-kromosomen (X0) och Klinefelters syndrom, som beror på en extra X-kromosom (XXY-syndrom). De andra förändringarna i antal och struktur av kromosomerna som kan påvisas med NIPT är betydligt ovanligare.

NIPT-testerna är sållningstester som kan användas för att undersöka fostrets risk för kromosomala avvikelser. Testerna är icke-invasiva, vilket betyder att de utförs utan att man tränger in i fostrets kropp. De görs på ett blodprov som tas av mamman.  NIPT-resultatet ger en kalkylerad uppskattning av risken för kromosomavvikelser hos fostret. Testerna kan inte användas för diagnostiska ändamål.

Testalternativ

Enheter

Lääketieteellisen genetiikan laboratorio

Laboratorio on erikoistunut sytogenetiikan ja perinnöllisten tautien molekyyligenetiikan tutkimuksiin.