Hoppa till huvudinnehåll

Noninvasiv prenatalundersökning (NIPT)

Nyckelord:

De flesta graviditeter förlöper normalt, men ibland uppkommer problem med fostrets utveckling som kan bero på avvikelser i fostrets arvsmaterial. En del av dessa avvikelser är kromosomala (beror på kromosomerna) och då kan fostret ha ett större antal kromosomer än det vanliga.

Den vanligaste kromosomala avvikelsen förekommer i Downs syndrom (som också kallas trisomi 21), där fostret har tre kromosomer 21 i stället för det normala två. De därnäst vanligaste kromsomala förändringarna är trisomi av kromosom 18 och trisomi av kromosom 13. 

NIPT-undersökningen är ett screening- eller sållningstest, där man inte vidrör fostret självt (noninvasiv undersökning). Med hjälp av undersökningen kan man utreda fostrets risk för de nämnda kromosomavvikelserna. NIPT-undersökningen används inte för diagnostiska ändamål.

Deltagande i alla screeningtester är frivilligt. Information av fosterscreening kan du få från din egen rådgivning. På rådgivningen görs en remiss till tidig graviditetsultraljudsundersökning, varefter du remitteras till NIPT-test, om du så önskar.