Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 29.11.2017 15.49

Sjukvårdsdistriktet återlämnar Villa Medicas tomt till staden

Nyckelord:

Meddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte 28.11.2017

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt återlämnar ägandet av Villa Medica, i närheten av Åucs i Åbo, till Åbo stad. Det skyddade timmerhuset, som tidigare varit i Åbo universitets medicinska fakultets användning, överfördes från staden till sjukvårdsdistriktet som en del av den så kallade Mikros tomt. Distriktet hyrde tomten av staden på våren 2017 som byggplats för det blivande nya psykiatriska sjukhuset.

Eftersom sjukvårdsdistriktet inte behöver Villa Medica, beslöt man redan i och med hyrningen av tomten att byggnaden överförs tillbaka till staden. Nu förverkligades överföringen på så sätt att man avskilde ett 1 538 kvadratmeter stort tomtområde för Villa Medica, som sjukvårdsdistriktet överlämnade utan ersättning till Åbo stad.

Sjukvårdsdistriktets styrelse godkände det förändrade hyresavtalet för marken, i och med återlämnandet av tomten, samt överlåtelsehandlingen den 28.11.2017. Direktionen för Åbo stads fastighetsaffärsverk godkände för sin del tomtens avskiljning och mottagande den 22.11.2017.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi