Hoppa till huvudinnehåll

Åldersbetingad makuladegeneration (ögon)

Nyckelord:

Åldersbetingad makuladegeneration, det vill säga åldersbetingad degeneration av näthinnan, betyder att det skarpa området på näthinnan, makula, försämras med åldern. Degenerationen orsakar inte smärta eller inflammation i ögat eller rinnande ögon.

Det utvecklas förändringar i den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration vilket försämrar synen långsamt. Om man tittar enbart på det ögat kan man upptäcka hur de raka linjerna (till exempel flaggstång, dörrkarmar och så vidare) kan se förvrängda ut. Det finns ingen läkemedelsbehandling för den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration.

Den torra typen av åldersbetingad makuladegeneration kan med tiden förändras till den våta typen, varvid vävnadsvätska och/eller blod sipprar fram mellan näthinnans lager. Då försämras synen snabbt, men fortfarande smärtfritt.

Sjukdomen går inte att bota, men man kan försöka bromsa upp dess framskridande. I vissa fall kan den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration behandlas med upprepad intraokulär behandling (injektion i ögats glaskropp).

Enheter

Ögonpolikliniken, A-sjukhuset

Vi undersöker och vårdar patienter som har ögonsjukdomar och -skador. Patienter som kommer hit har ofta bl.a. gråstarr, ögontryckssjukdom eller…

Polikliniken för ögonsjukdomar, Salo

Vi behandlar och undersöker sjukdomar och problem i samband med synförmågan.

Polikliniken för ögonsjukdomar, Loimaa

Vi undersöker och behandlar de vanligaste sjukdomarna i ögat och i ögonområdet i nära samarbete med ÅUCS Stamsjukhus.

Polikliniken för ögonsjukdomar, Nystad

Vi undersöker och behandlar de vanligaste sjukdomarna i ögat och i ögonområdet i nära samarbete med ÅUCS Stamsjukhus.