Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 13.5.2020 16.50

Åucs infektionsläkare: "Bäst att vi förbereder oss på en andra våg"

Nyckelord:

Åucs infektionsläkare:

I Egentliga Finland har vi lyckats väl med att bekämpa coronaepidemins första våg.  Överläkaren vid Åucs som ansvarar för infektionsbekämpning anser att en andra våg är sannolikt på väg. 

Coronavirus i rymden med en världskarta inuti.Hittills har coronaepidemin i Egentliga Finland följt samma mönster som säsongsinfluensorna som låter höra av sig varje vinter. Antalet personer som insjuknat i coronavirussjukdom började öka 8.3.2020 och nådde sin kulmen 4.4.2020.   Och sedan dess har förekomsten av coronasjukdomen minskat.  

– Vi testar hela tiden allt flera personer. Vi har sänkt tröskeln för testning, och trots detta har antalet positiva svar varit litet.  Visserligen testar vi fortfarande inte symtomfria personer, eftersom testet i detta skede av sjukdomen i alla fall utfaller negativt, berättar överläkare Esa Rintala.

I dagens läge konstateras mindre än tio nya coronafall per dag, vilket är mindre än två procent av alla som testas.  Varenda patient som inkommer till sjukhuset med luftvägssymtom testas för eventuell coronainfektion med hjälp av coronasnabbtest.

Tillsvidare har 29 patienter fått sjukhusvård och av dessa har 8 fått intensivvård p.g.a. coronainfektion inom Åucs specialansvarsområde.  De flesta sjukhuspatienterna har varit inom åldersgrupperna 50–59 år och 70–79 år.  För 12 patienter har coronainfektionen haft dödlig utgång.  De flesta som dött i coronainfektion har hört till åldersgruppen 80–89 år. Antalet barn- och ungdomspatienter som behövt sjukhusvård har varit endast ett.  

Coronavirussjukdomens symtombild påminner om säsongsinfluensans, men den är häftigare.  Sjukdomen är särskilt påfrestande för äldre personer och för personer med sådan kronisk sjukdom som sänker motståndskraften.

– De flesta patienterna har klarat sjukdomen med hemvård och värkmedicin. De svårare sjukdomsfallen har berott bl.a. på tillstötande lunginflammation.  Ännu finns det inte tillräckligt med forskningsdata om hurdana långtidseffekter sjukdomen kunde ha. Patienterna har rapporterat utdragen trötthet och huvudvärk, berättar dr Rintala.

Inom Egentliga Finland har myndigheterna lyckats raskt spåra dem som exponerats för coronaviruset.   Samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården har fungerat väl. Personer som varit nära coronapatienterna har kunnat identifieras snabbt och sättas i karantän.

– Hundratals människor har varit i karantän. Också andra människor har följt begränsningarna väl.  Också framöver är det av stor vikt hur människorna beter sig.  Det är fortfarande nödvändigt och viktigt att det finns flaskor med handdesinfektion tillgängliga, att vi håller avstånd från varandra i affärer och kaféer, att vi hostar i armvecket och att vi undviker större folkhopar.

Om alla gör på detta sätt anser Rintala att epidemisvansen håller sig låg under hela sommaren.  Han anser det vara sannolikt att en andra epidemivåg dock kommer.  

– Om resandet t.ex. till Sverige ökar – och där är ju epidemin fortfarande aktiv – befarar jag att epidemin får ny fart.  En annan tidpunkt där en ny epidemivåg kan förväntas är början av hösten, då folk återkommer till sina arbeten.   Han jämför här situationen med svininfluensan, där precis detta skedde.

När vi får ett coronavaccin, har vi ett bättre hinder mot viruset.  Kanske framtidens höstvaccin kommer att ge skydd mot såväl corona som mot influensa.

Infektionsläkare Rintala har uppmärksammat ett intressant drag i infektionssjukdomarna i vintras.  När coronaepidemin började, slutade influensasäsongen.  Dessa båda luftvägsinfektioner sprids i form av droppsmitta.

– Eftersom befolkningen följt väl restriktionerna och anvisningarna vad gäller t.ex. att röra sig utanför hemmet och handtvätt, har förekomsten av andra virussjukdomar minskat, funderar han.

Text: Suvi Vainio

Bild: Pixabay