Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 7.4.2020 16.50

Åucs utvecklar blodprov för överstånden coronainfektion

Nyckelord:

I detta skede av coronaepidemin spelar diagnostiken av coronasmitta en nyckelroll. Då epidemin fortskrider kommer det att bli särskilt viktigt inom den närmaste framtiden att veta hur vanligt det är med immunitet mot coronaviruset i samhället. Immunitet betyder att man haft coronasmitta och tillfrisknat. Åucs laboratorier producerar själv coronatesterna vilket är en stor fördel i dessa pandemitider.

Johanna Vänni i laboratoriet.

Bioanalyytiker Johanna Vänni.

Laboratoriet för klinisk mikrobiologi, som sorterar under Åucs Laboratorier, och HUSLab är de enda betydande självständiga producenterna av diagnostikmaterial för eget bruk i Finland.  Betydelsen av en hög självförsörjningsgrad ökar under pandemier.

– I detta läge betalar forsknings- och utvecklingsarbetet tillbaka sig själva. Det är svårt att från utlandet få tillgång till alla förnödenheter som behövs. Vi inledde arbetet för att få igång egen diagnostikproduktion i god tid och lyckades höja testningskapaciteten redan innan epidemin strandade i Finland, berättar överläkare Antti Hakanen.

Åucs Laboratorier analyserar också coronablodprov från Åland, Satakunda och en del kommuner. Vid behov ger Åucs Laboratorier diagnostikenheter i hela riket stöd i denna fråga.

Personer med symtom testas

För närvarande tas coronavirusprov på personer som uppsöker jourmässig vård och som har symtom på coronasmitta. Personer som misstänker sig ha smitta men som är symtomfria testas inte.

– Coronasmitta framkommer inte i detta test omedelbart efter smittan. Vi tar testet på personer med symtom, och då är sannolikheten att identifiera smittobärare högst. Målsättningen är att spåra infektionskedjorna, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Av dem som vi testat hittills har mindre än tio procent varit positiva för coronasmitta. Det är alltså betydligt vanligare att en luftvägsinfektion förorsakas av något annat virus än corona. Så är det nu, men läget kan ändras.

– Det är viktigt för oss att ha hög beredskap att öka coronatestningarna då epidemin sprider sig, säger dr Pietilä.

Viktig analysapparat beställdes i tid

Antti Hakanen.

Överläkare Antti Hakanen.

Åucs var ute i grevens tid då en modern analysapparat för virusdiagnostik beställdes från USA. Vår nuvarande kapacitet på c. 400 tester per dygn ökar tack vare den nya apparaten med en tredjedel. Apparaten har kommit fram till Åucs och den installeras som bäst. Ytterligare en apparat till är på kommande.

– Vi kan effektivera vår beredskap med hjälp av automation. Vi blir inte beroende av en enda leverantör utan kan använda de råmaterial för testdiagnostiken som vi behöver, berättar dr Hakanen.

För närvarande råder global brist på material som behövs för diagnostik och snabbtest. Också Åucs måste vänta på leveranser.

Test för dem som insjuknat på kommande

För närvarande jobbar över tio läkare och mikrobiologer och lika många laboratorieskötare så gott som uteslutet med coronaviruset. Ett toppteam med sakkunniga från Åucs och Åbo universitet siktar på att bli de första i Finland som tar i bruk ett antikroppstest för att påvisa COVID-19.

– Då epidemin framskrider blir det allt viktigare att få information om huruvida personer som tillfrisknat från coronasmitta har utvecklat motståndskraft (immunitet) mot sjukdomen. Inledningsvis testar vi sjukhuspersonal, berättar dr. Pietilä.

Teksti: Suvi Vainio

Bilder: Talvikki Härmä