Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 8.11.2022 15.48

Det finns gott om boosterdoser av coronavaccinet för seniorer och personer i riskgrupperna i Egentliga Finland

Nyckelord:

Förekomsten av nya coronasmittor i Egentliga Finland fortsätter att öka och incidenssiffran ligger nu på 432 per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Sjukhusbelastningen har ökat ytterligare.

På tisdagsmorgonen den 8.11 var 36 coronapositiva patienter inne på ÅUCS vårdavdelningar. Av dessa var 24 patienter inne uttryckligen för vård av coronasmitta, medan 12 hade någon annan primär orsak till behovet av sjukhusvård och hos dem var coronaviruset ett bifynd.

På vårdavdelningarna inom primärvården, det vill säga vårdavdelningarna i Egentliga Finlands hälsovårdscentraler, fanns 60 patienter med corona på tisdagsmorgonen den 8.11. Av dessa patienter behövde 45 vård på avdelningen uttryckligen på grund av coronasmitta. Hos 15 var det frågan om ett bifynd.

– Läget är ingalunda bra, vilket inte endast beror på coronasmittorna. Då hela hälsovårdssystemet belastas, innebär det besvärliga svårigheter. Någon vändpunkt till det bättre vad gäller coronaepidemin ser vi nog inte inom den närmaste framtiden, säger Harri Marttila som är infektionsläkare vid ÅUCS.

– Annars skulle vi klara läget rätt bra, men den påtagliga personalbristen gör läget mycket svårt, säger Mikko Pietilä, tf. direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Vaccinet ger skydd mot allvarlig sjukdom

I alla kommuner i Egentliga Finland är tillgången på boostervaccindoser mycket god. För närvarande tar många coronavaccinet och influensavaccinet samtidigt och köbildning för vaccinering kan uppstå i en del kommuner.

Coronavaccinet ger fortfarande gott skydd mot allvarlig smittsjukdom, särskilt för seniorer och personer som hör till någon av riskgrupperna.

För att motverka corona- och influensasmitta och andra luftvägsinfektioner gäller samma knep:

  • Ta de vaccinationer som rekommenderas.
  • Sköt luftvägsinfektionen hemma om du insjuknar.
  • Tvätta dina händer och hosta och nys i armvecket.
  • Gör en bedömning av vilken din egen risk är – använd vid behov näs-munskydd och håll säkerhetsavstånden.
  • Se till att ventilationen fungerar som den ska.

Gå in på Institutet för hälsa och välfärd THL:s nätsida och kolla för vem coronaboostervaccination rekommenderas. Läs också hur du ska skydda dig mot coronasmitta och andra smittor. 

Coronakoordinationsgruppen har inte gjort några ändringar till gällande rekommendationer. Koordinationsgruppens nästa möte är 13.12.2022, såvida inte behov för tidigare möte uppstår.