Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 6.4.2021 16.50

Eleverna i högstadiet och i andra gradens läroverk övergår till hybrid- eller närundervisning nästa vecka om läget hålls lugnt

Nyckelord:

Incidensen av coronavirussmittorna har börjat minska i Egentliga Finland. Distansundervisningen i högstadierna och i andra gradens läroverk fortsätter dock åtminstone till slutet av pågående vecka. Från och med måndag 12.4. kan man i högstadierna och andra gradens läroverk övergå till undervisning enligt hybridmodellen, om coronaläget hålls lugnt. 

Beträffande högstadieskolorna och andra gradens läroverk kan kommunerna enligt egen prövning övergå till hybridmodellen eller, om den lokala epidemiologiska situationen tillåter, till närundervisning från och med 12.4. Närundervisningen i lågstadieskolorna fortsätter normalt. 

Den färskaste incidenssiffran, som alltså anger antalet personer som insjuknat i coronasmitta under de senaste två veckorna per 100 000 invånare, är 194,7 inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Den regionala coronakoordinationsgruppen i Egentliga Finland beslöt att hålla alla andra rekommendationer i kraft ännu en vecka, det vill säga till och med söndag 18.4.2021.

– Vi har kravlat oss upp ur vaken, men är inte på stranden ännu för att inte tala om bastun, beskriver infektionsläkare Harri Marttila vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) situationen. 

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 206 nya fall av coronasmitta konstaterats under påskhelgen, det vill säga från skärtorsdagen till annandag påsk. Av dessa fall rapporterades 187 av enheten för klinisk mikrobiologi vid Åucs och 19 av andra aktörer.

Under påsken togs dagligen cirka 500–600 coronaprover, vilket är lika mycket som under sedvanliga veckoslutsdagar. Under påsken inleddes tio nya vårdperioder på grund av coronavirussmitta vid Åucs, och av dessa inleddes en vårdperiod på intensivvårdsavdelningen. Under samma tid skrevs åtta patienter hem eller till lämplig enhet för konvalescens. 

– Jag är försiktigt optimistisk. Riktningen är bättre, men det lönar sig att fortsätta med distansundervisning ännu till slutet av pågående vecka och därefter bedöma läget på nytt, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Den regionala coronakoordineringsgruppen vill påbörja upphävningen av begräsningarna angående de som gäller barnen och ungdomarna.

– Om coronasituationen utvecklas till det bättre eller inte blir värre än vad den är nu, bedömer vi nästa vecka möjligheterna att lätta på restriktionerna gällande hobbyverksamheten för ungdomar, säger Pietilä. 

Andelen positiva testresultat fortfarande hög

Andelen positiva coronatestsvar under de senaste två veckorna är 5,3 procent. Av smittfallen som rapporterades senaste vecka är smittkällan känd i 71 procent av fallen, men denna andel kan ännu stiga något, då informationen uppdateras. 

På tisdagsmorgonen 6.4. vårdades 19 patienter för coronasmitta på Åucs. Under hela epidemin har sjukhusen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vårdat 283 patienter med coronasjukdom, siffran inkluderar dem som är för närvarande inskrivna. Coronainfektionerna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är fortfarande i skedet för samhällsspridning och graden av sjukhusbelastning är hög.

Vaccinationerna löper väl

Kommunerna i Egentliga Finland har bedömt att alla personer i åldern 70 år och över torde ha fått åtminstone en vaccindos senast i slutet av nästa vecka.

– En del kommuner uppnår detta mål redan under den pågående veckan.} Därefter inleds vaccineringen av personer i åldern 16–69 år som hör till någon riskgrupp. Samtidigt förbereds vaccineringen av alla personer i åldern 65–69 år, säger Harri Marttila.

I takt med att tillgången på vaccin stiger kommer vaccineringen av befolkningen i Egentliga Finland att accelerera och omfatta allt flera personer.