Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 2.3.2016 12.16

En randomiserad studie ledd från Åucs: Blodförlusten vid barns och ungdomars skoliosoperationer kan minimeras

Nyckelord:

Röntgenbilden av skolios.Idiopatisk skolios d.v.s. en snedvridning av ryggraden förekommer hos sju procent av tonåringarna. De svåraste fallena kräver operativ behandling. Vid kunskapscentret för barnortopedi och traumatologi på barnkliniken vid Åucs har man utvecklat en säkrare och effektivare operationsteknik under ledning av docent Ilkka Helenius.

Skoliosoperation hos fortfarande växande unga är ett mycket krävande ingrepp, där ryggradens krök korrigeras med hjälp av sk pedikelskruvar. Vid en operation som denna kan man förlora stora mängder blod, enligt internationella undersökningar är blodförlusten i medeltal 1200ml eller cirka en fjärdedel av kroppens blodvolym. Tidigare prövningar har visat att en tredjedel av patienterna behöver blodtransfusion.

En betydande blodförlust under operation och blodtransfusion i samband med detta ökar risken för infektion, förlänger återhämtningen och kan orsaka immunologiska reaktioner i kroppen. Därför anses en minimal blodförlust under operation vara ett centralt kriterium för god kvalitet inom krävande kirurgi.

I en randomiserad multicenterstudie ledd av Åucs, har man påvisat att operation med två barnortopeder närvarande, kan minska blodförlusten under operationen med i medeltal 600 ml. I studien deltog center från Åucs, HUS och Tays. 60 unga mellan 10 och 20 års ålder deltog i studien. Prövningens resultat har publicerats i den ansedda ortopediska tidningen The Bone and Joint Journal i mars.

– Genom att använda vävnadslim, som förhindrar blödning (Floseal, Baxter), kunde man ytterligare minska blodförlusten med 30 % under operationerna enligt chefen vid barnortopediska och traumatologiska kunskapscentret vid Åucs, docent Ilkka Helenius.

– Vid en enhetsspecific analys av resultatena kunde man konstatera, att av patienterna opererade vid Åucs behövde endast en av tjugofem patienter (4 %) blodtransfusion, i gruppen där vävnadslim använts. Dessutom kunde skoliosens korrigeringsprocent höjas tryggt till 75 %, när den i internationella studier i medeltal är 62 %.

 

Publikation: I. Helenius, H. Keskinen, J. Syvänen, H. Lukkarinen, M. Mattila, J. Välipakka, O. Pajulo: Gelatine matrix with human thrombin decreases blood loss in adolescents undergoing posterior spinal fusion for idiopathic scoliosis. A multicentre, randomised clinical trial. The Bone and Joint Journal 2016;98-B:395-401.

Ytterligare uppgifter om studien.

  • Docent, avdelningsöverläkare Ilkka Helenius, e-mail: ilkka.helenius(a)utu.fi, tel. 02 313 0218