Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 17.9.2019 16.49

Jouren för barn och unga flyttar till U-sjukhuset

Nyckelord:

Jourtjänsterna för barn och unga flyttar den 1 november 2019 från samjoursutrymmena i Åucs T-sjukhus till U-sjukhuset och införlivas med Barn- och ungdomskliniken.  Jouren besöks av cirka 12 000 patienter årligen.

Flytten av jourenheten medför betydande fördelar. Vården av jourpatienter kan nu ske med tillgång till klinikens reguljära personal och patienterna kan vid behov styras omedelbart till den specialvård de behöver. Barn- och ungdomskliniken kommer att behöva större personal för att sköta alla patienter som de nya arrangemangen medför, men klinikens enhetskostnader kommer att sjunka.

– För patienterna och deras föräldrar blir verksamheten vid den nya pediatriska jouren snabbare och mera rätlinjig, säger Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen. Man kommer framöver att kunna erbjuda alla patienter barnläkarvård. Därför kommer patienterna genast att styras till den rätta vårdenheten och vården kommer oftare än tidigare att ges under ett och samma besök.

Vid behov kan man också arrangera kontrollbesök direkt till specialsjukvården eller patientens hälsocentral. Det totala antalet sjukvårdsbesök av barn och unga förväntas tack vare reformen att sjunka ansenligt medan kvaliteten förväntas blir ännu bättre än vad den för närvarande är.

– Barnpatienterna har ju förvisso fått god vård inom ramen för det nuvarande systemet också, konstaterar Virolainen.

Styrelsen beslöt för sin del vid sitt möte 17.9.2019 att godkänna flytten.

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi