Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 11.3.2020 15.50

Maija Itälä-Remes installeras som professor i klinisk hematologi

Nyckelord:

Docent Maija Itälä-Remes, överläkare och chef för ansvarsområdet klinisk hematologi och stamcellstransplantationer vid Åucs, håller sin installationsföreläsning 11.3. Rubriken för hennes föreläsning är "Utvecklingen av adoptiv cellterapi för behandling av blodcancer". Hon tillträdde professorstjänsten vid Åbo universitet 1.1.2020.

 

Maija Itälä-Remes står vid en stor fönster på Åucs T-sjukhuset.

Maija Itälä-Remes fungerar som överläkare för Stamcellstransplantationsenheten och chef för ansvarsområdet Klinisk hematologi och stamcellstransplantationer.

Åbo universitet firar installationen av universitets nya professorer genom att ordna gemensamma installationsföreläsningar onsdagen 11.3.2020 från och med klockan 16.30.

Itälä-Remes tog specialistläkarexamen i internmedicin vid Åbo universitet år 1993 och specialistläkarexamen i klinisk hematologi är 1997, då hon tillträdde tjänsten som klinisk hematolog vid Åucs. Hon disputerade för medicinedoktorsgraden år 1997. Åren 2008–2010 tjänstgjorde professor Itälä-Remes som överläkare för klinisk hematologi vid Tammerfors universitetssjukhus och efter detta övergick hon till tjänsten som överläkare för Stamcellstransplantationsenheten och chef för stamcellstransplantationsprogrammet vid Åucs. Under ett års tid (2017–2018) verkade hon som överläkare för stamcellstransplantationsenheten vid HUCS och efter detta, fr.o.m. 1.6.2018, tjänstgjorde som överläkare för Stamcellstransplantationsenheten och chef för ansvarsområdet klinisk hematologi och stamcellstransplantationer.

Itälä-Remes har arbetat nationellt och internationellt som sakkunnig i ärenden inom sitt fack, bl.a. för Social- och hälsovårdsministeriet och Fimea. Hon har också varit ordförande för Hematologföreningen i Finland och för expertgruppen för akut leukemi och medverkat i olika nordiska expertgrupper.

I centrum för professor Itälä-Remes forskning har stått och står klinisk stamcellstransplantation. Denna forskning är ägnad att förbättra kvaliteten och resultaten av stamcellstransplantationer för patienterna. Stamcellsforskningen utgör också den enda vägen till internationellt samarbete.

Som professor är Itälä-Remes ansvarig för hematologutbildningen.

– Ett betydande steg framåt för stamcellstransplantationsverksamheten togs, då verksamheten inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utbrett sig till hela riket. Då verksamheten blivit mer omfattande, har det blivit möjligt att ta nya metoder i bruk snabbare än tidigare och att delta på djupet i det internationella forskningssamarbetet inom området. Också framöver kommer det internationella samarbetet stå i centrum för verksamheten – det är helt enkelt en förutsättning för den fortsatta existensen av en liten specialenhet som denna, konstaterar Itälä-Remes.

Läs mera om installationsföreläsningen och programmet på universitetets nätsida.

Text och bild: Jaana Pakola