Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 11.4.2019 16.49

Operationer ersätts allt oftare av fysioterapi vid Åucs Orto

Nyckelord:

Beslutet om behandling vid Åucs Orto fattas på basis av forskningsrön om effekten av olika behandlingar, vilken patienterna bedömer själva. Detta förfaringssätt har redan ändrat på vårdpraxisen. Operation är ingalunda alltid det bästa behandlingsalternativet.

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) var det första sjukhuset i Finland som införde kvalitetsregister för att uppfölja inverkan av ledprotesoperationer.  Detta skedde år 2004.

– Vi inledde denna verksamhet genom att uppfölja operationspatienterna.  Numera besvarar alla våra patienter ett frågeformulär som postas hem innan behandlingen påbörjas. Med denna omfattande enkät kartlägger vi inverkan av patientens skada eller sjukdom på hens vardag. Patientens egen bedömning är vår utgångspunkt, då vi ska planera behandlingen, säger Åucs Ortos direktör, överläkare Ville Äärimaa.

Ett år efter behandlingen får patienten besvara samma frågor på nytt. Uppföljningen av ledprotespatienter pågår en ännu längre tid. Frågorna som ställs i enkäten har uppgjorts på internationell basis.

Patientsvaren ger värdefull information för forskningen. Resultaten kan jämföras såväl nationellt som internationellt. 

–Med hjälp av sådana jämförelser kan vi förbättra vården och välja det bästa sättet att behandla varje enskild patient. Ofta kan behandlingen bestå av rörelse- och muskelträning. Vi vill agera ansvarsfullt. Jag har märkt att patienterna i allmänhet är nöjda då de hör att någon operation kanske inte alls behövs, säger Äärimaa.

Åucs Orto deltar bland annat i en flercenterstudie med 16 ortopediska centra, där man uppföljer behandlingsresultaten av skador på rotatorkuffen i axeln.  Skada på rotatorkuffen är mycket vanligt och var tredje finländare drabbas någon gång under sitt liv.

– Vår undersökning har ändrat på behandlingspraxisen i hela landet. Vi påvisade att med fysioterapi kan man uppnå lika bra resultat som med operation. Detta bekräftas i en uppföljningsundersökning som vi genomfört och som ska publiceras inom kort, berättar Äärimaa.

Titthålsoperationerna håller annars också på att minska vid behandlingen av besvär i stödorganen. Däremot ökar mängden av utförda ledprotesoperationer kraftigt. Åucs Ortos experter arbetar med att utveckla nya sätt att korrigera fel i lederna. Exempelvis undersöker enheten för närvarande hur väl halvproteserna underlättar knäfunktionen jämfört med helproteserna.

Ville Äärimaa

– Det är ytterst viktigt att våra egna patienter är experter på effekten av vården och på så sätt kan vi lita på resultaten från undersökningarna, konstaterar Äärimaa (på bilden).

Med tanke på behandlingsresultatet är det ju patienten själv som är den viktigaste.

– Vår målsättning är att få patienten att bli intresserad av att sköta sig själv. I denna strävan intar hela vår personal, till exempel fysioterapeuterna, en central roll, säger Äärimaa.

När patienten hemskrivs från sjukhuset, anvisas hen till de hälsovårdstjänster som hemkommunen erbjuder. Anhöriga är ett mycket viktigt stöd för patientens fortsatta vård och konvalescens.

Vårdperioderna på sjukhus i anknytning till operationer på stödorganen blir hela tiden kortare.

– Målet är att mobilisera patienten genast efter operationen och att hemskiva hen så fort som möjligt, säger Äärimaa.