Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 24.3.2021 15.50

Robotassisterade njuroperationer hos barn görs på Åucs

Nyckelord:

På Åbo universitetscentralsjukhus har man inlett robotassisterade njuroperationer på barn. Man räknar med omkring tio operationer per år. Barnen hemförlovas betydligt snabbare och läker snabbare än vid öppna operationer.

På Åucs används robotkirurgi för barnpatienter främst för njurbäckenplastik. Den största bakomliggande orsaken är hydronefros, alltså en en- eller tvåsidig vidgning av njurbäckenet. Detta leder till att urinen inte kan flöda som vanligt.

Niklas_Pakkasjärvi.jpg

På bilden: barnkirurg Niklas Pakkasjärvi.

Snabb återhämtning

Barnkirurg och docent Niklas Pakkasjärvi är huvudkirurg vid operationerna. Han säger att de robotassisterade operationerna ger många fördelar.

– Med robotassisterad operation kan barnet vanligen hemförlovas redan följande dag efter operationen och till skola eller dagis kan barnet återgå efter några dagar.

Med så kallad öppen kirurgi brukar barnet vara i medeltal upp till en vecka på sjukhuset och konvalescent hemma en vecka till, alltså åtminstone två veckor borta från det vardagliga livet. Ifall barnet idrottar måste hen vara borta i tre veckor från sin hobby vid öppen njurkirurgi.

I Åbo räknar man med omkring tio robotassisterade njurbäckenplastikoperationer per år. I Helsingfors görs ungefär lika många per år. Det finns kapacitet för fler operationer.

Syns med ultraljud

Hydronefros märks hos en del barn redan i ultraljudsundersökningen av fostret.

– Hos nyfödda har upp till en procent hydronefros, säger Pakkasjärvi. För en del växer besvären bort men för en del blir det värre.

Medelåldern för de som man opererat i Finland med robotassistans är för tillfället åtta år, men tekniken lämpar sig åt alla barn från och med omkring tvåårsålder.

Det största tecknet på att en operation behövs för ett barn i lekåldern är smärta.

– Hos större barn brukar det förekomma smärta och illamående. Hos spädbarn finns nödvändigtvis inga symtom men man ser med ultraljud att njurbäckenet är utvidgat och man följer med situationen, säger Pakkasjärvi.

Fastän robotoperationerna kostar en hel del, gör man stora inbesparingar tack vare den förkortade sjukhusvistelsen och korta hemkonvalescensen. Det är ännu oklart hur stora inbesparingar man gör i långa loppet tack vare robotassisterade operationer.

Vid en robotassisterad njurbäckenplastikoperation hos ett barn arbetar ett team dit förutom Pakkasjärvi hör en till två assisterande kirurger, minst två sjukskötare och minst två personer på anestesisidan.

Barnkirurg Niklas Pakkasjärvi inledde verksamheten på HUS tillsammans med docent Seppo Taskinen i juni 2019 och Pakkasjärvi har varit ledande kirurg i alla operationer. Han fortsätter med robotkirurgi också i Helsingfors.