Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 27.4.2021 16.50

​Sjukvårdsdistriktets nya språkprogram : "Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen"

Nyckelord:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts språkprogram har uppdaterats och det gäller för åren 2021-2022 med en klausul till år 2025. Skillnaden till det förra programmet är att man nu gjort upp ett handlingsprogram för hur svenskan ska förbättras på olika håll inom sjukvårdsdistriktet.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill profilera sig som ett tvåspråkigt universitetssjukhus, sjukvårdsdistrikt och i framtiden möjligtvis välfärdsområde. Programmets syfte är att stöda personalen att betjäna kunderna på deras egna modersmål, finska eller svenska, på så sätt att båda språken lever sida vid sida i alla funktioner.

Språkprogrammet uppföljs med hjälp av handlingsprogrammet i vilket man gjort upp konkreta mål och handlingar samt mätare och ansvarspersoner för dem. Handlingsprogrammet ska förverkligas under strategiperioden 2021-2022(25) och förverkligandet ska värderas varje år.

– Målet är att göra svenska språket levande och synligt i vardagen, säger sjukvårdsdistriktets tvåspråkiga koordinator och överskötare Wiveka Kauppila.

Vi möter kunden på hens modersmål och säger god dag. Ifall man inte kan tala svenska hjälper man kunden att komma i kontakt med en som behärskar språket.

– Det är tillåtet att göra fel men det är inte tillåtet att bli missförstådd, säger Kauppila.

Vi borde inte behöva ett språkprogram

– Egentligen borde vi inte behöva ett språkprogram för det är självklart att vi är är ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt. Så har det alltid varit och så bör det vara också i fortsättningen, säger sjukvårdsdistriktets direktör Matti Bergendahl.

Han vill undvika att språkprogrammet görs till en språkpolitisk fråga. Oberoende om det är fråga om våra patienter, vår personal eller det offentliga så bör vi vara tvåspråkiga.

– Man ska vara modig, avslappnad och man ska våga tala svenska.

Första kontakten med sjukhuset sker i hemmet

Ofta tänker man att den första kontakten som patienten har på sjukhuset definierar upplevelsen av besöket. Men enligt Bergendahl inleds den första kontakten redan i soffan i patientens hem. Bergendahl talar hellre om kunder än patienter.

– Det är där som hen får den första kontakten, vare sig det är via ett textmeddelande eller ett telefonsamtal. Kundupplevelsen baseras på hela kedjan, hurdan betjäning personen får från början till slut och att den sker på kundens modersmål.


Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse godkände språkprogrammet idag 27.4.2021.