Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 9.2.2021 15.50

Smärre lindringar i restriktionerna för hobbyverksamheten för barn

Nyckelord:

– coronasamarbetsgruppen tillåter grupper av barn under 12 år att träna tillsammans

På tisdagen 9.2.2021 sammanträdde den regionala coronasamarbetsgruppen för Egentliga Finland och beslöt att lindra coronarestriktionerna för hobbyverksamheten gällande barn i grupp. Hädanefter är det tillåtet för barngrupper eller -lag med deltagare under 12 år att idka verksamhet också med närkontakt. Tävlingar eller träning mot andra lag är fortfarande förbjudet, och några tävlingar, förevisningar eller uppträdanden får inte arrangeras.

Egentliga Finland ligger fortfarande i pandemins samhällssprindingsfas och därför kan ytterligare lättnader i restriktioner inte göras.

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har en rekommendation varit i kraft enlig vilken hobbyverksamhet för barngrupper under 12 år varit möjlig endast om verksamheten ordnats så att säkerhetsavstånd och begränsningarna gällande sammankomster efterföljts. Samarbetsgruppen diskuterade instruktionen som utfärdats 2.2.2012 av undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd THL. Utgångspunkten i statsrådets principbeslut är att hobbyverksamheten för barngrupper under 12 år inte begränsas.

I Egentliga Finland får barn under 12 år nu träna som om de spelade men detta ska uttryckligen ske inom ett och samma lag eller grupp. Samarbetsgruppen rekommenderar särskilt att hobbyverksamhetsgrupper för barn under 12 år också framöver helst alltid har samma deltagare. Några tävlingsevenemang, konserter, förevisningar, shower eller andra sammankomster tillsammans med andra hobbyverksamhetsgrupper får inte heller ordnas. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid riskerna av körsång, och bl.a. inom musikundervisningen rekommenderas avhållsamhet från körsång.

– Vi ska fortfarande följa kriterierna för trygg hobbyverksamhet. Då kan vi garantera att barnen får och kan idka fritidssysslor mångsidigt, vilket i sin tur upprätthåller deras möjligheter att fortsätta idka hobbyer som befrämjar deras välbefinnande, säker Mikko Pietilä, ordförande för coronasamarbetsgruppen i Egentliga Finland.

Rekommendationerna för hobbyverksamheten bland ungdomar över 12 år bibehölls oförändrade vid samarbetsgruppens möte. I praktiken måste säkerhetsavstånden kunna följas vid alla former av hobbyverksamhet bland ungdomar – och givetvis också bland vuxna.

Gemensam modell för hela Egentliga Finland planeras för deltagare i studentskrivningarna som är försatta i karantän

Studentskrivningarna börjar i mars. Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att kommunerna skulle ordna det så att också abiturienter i karantän kunde delta i examensskrivningarna. Målsättningen är att alla skulle följa samma modell i hela Egentliga Finland.

– Kommunerna känner, förståeligt nog, stor oro för välbefinnandet hos eleverna i andra stadiets läroverk och för bristen i inlärningen som distansundervisningen kunnat medföra.  Läget gällande närundervisningen ändras snart, då abiturienterna avslutar sin skolgång. De rekommendationer som gäller i vårt landskap tillåter ju undervisning enligt en hybridmodell, där en del av undervisningen sker i form av närundervisning i gymnasier och yrkesläroverk, påminner Mikko Pietilä.

Egentliga Finland fortfarande i spridningsfasen

Igår konstaterades 32 nya coronasmittfall i Egentliga Finland. Incidenssiffran har hållit sig kring 100 redan i några veckor i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.  På tisdagen 9.2.2021 var incidensen uppe i 103 smittfall per 100 000 invånare.

Andelen positiva coronatestsvar är nu 2,6 procent. Antalet utförda coronatester stiger och uppgår snart till 8 000 tester per vecka.  

Inom Egentliga Finland har tio fall av muterat coronavirus konstaterats. Vid testningar som gjorts under vecka 5 i Åbo hamn och Åbo flygfält har man funnit totalt sju fall av coronasmitta. I hamnen och på flygfältet utfördes drygt 360 coronatester. Antalet smittfall som härstammar från utlandet och arbetsplatserna har sjunkit en aning, senaste vecka registrerades 14 sådana anfall.

Till och med måndagen 8.2.2021 hade knappt ca 16 900 personer i Egentliga Finland fått första dosen av coronavaccin och nästan 6 000 har också fått boosterdosen (THL:s vaccinationsregister).