Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 9.5.2019 16.49

Stort stipendium till forskning av orsaker bakom sköldkörtelsjukdomar

Nyckelord:

Åucs specialistläkare och Åbo universitets docent Jukka Keros forskning får ett personligt treårigt stipendium av Stiftelsen för pediatrisk forskning på 400 000 euro. Keros forskningsgrupp har utvecklat sjukdomsmodeller för forskningen av sköldkörtelsjukdomars mekanismer och i synnerhet forskat i medfödda sköldkörtelsjukdomars ärftlighet i Finland.

Jukka Kero 

Medfödd hypotyreos, det vill säga underfunktion i sköldkörteln, konstateras i medeltal hos ett av 2500 nyfödda barn. Det betyder alltså att cirka 20–30 barn föds med medfödd hypotyreos i Finland varje år.

– Det här är en mycket betydelsefull finansiering för forskningens fortsättning. Nu kan vi anställa en ny forskardoktor och en doktorand. Pengarna möjliggör grundligare utredning av sköldkörtelsjukdomar i och med att nya projekt kan startas och ger mer långsiktighet till vårt arbete.

Kero säger att finansieringen gör det möjligt att undersöka nya familjer och vissa familjer på nytt med utvecklade metoder.

– De familjer hos vilka vi inte hittade någon orsak till genförändringen kan undersökas på nytt.

Kero utreder i sin forskning orsaker till sköldkörtelsjukdomar och söker nya gener och genförändringar som reglerar sköldkörteln. Hans forskningsgrupp arbetar vid Åucs Barn- och ungdomsklinik och Åbo universitets biomedicinska institution.

Han har tillsammans med sin forskningsgrupp utvecklat sjukdomsmodeller som behövs för att undersöka sköldkörtelsjukdomar. Gruppen har hittat flera nya genvarianter som orsakar medfödd hypotyreos. Också en ny sjukdomsgen som framkallar sjukdomen har hittats i flera finländska familjer.

– Vi hittade till exempel fem finländska familjer där flera har medfödd hypotyreos och orsaken bakom detta visade sig vara en ny gen som vi inte tidigare vetat att har en inverkan på sköldkörtelns funktion.

I Finland har man screenat sköldkörtelsjukdomar från och med år 1979.

– Ifall en bebis konstateras ha hypotyreos kan det lätt behandlas med hjälp av tyroxin. För barn är vården av sköldkörtelsjukdomar nödvändig för att hen ska utvecklas och växa normalt.

Forskningsgruppens långsiktiga mål är att få mer information om sköldkörtelns funktion och om orsaker till sköldkörtelsjukdomar. Forskningen gör diagnostiken av sjukdomarna mer exakt och kan öppna nya möjligheter att utveckla vården och förebyggandet av sköldkörtelsjukdomar.

Text och bild: Nadine Karell