Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelande Published on 24.8.2021 16.50

Unga vuxna har behövt sjukhusvård på grund av corona – de flesta ovaccinerade

Nyckelord:

Coronasmittläget i Egentliga Finland har blivit en aning bättre under den senaste veckan, men incidensen och antalet insjuknade minskar dessvärre långsamt.

Det som är särskilt oroväckande är att många ovaccinerade yngre vuxna personer har behövt sjukhusvård på grund av coronasmitta.

Från början av sommaren, det vill säga från och med 1.6.2021 till dags dato har 55 vårdperioder inletts med anledning av coronainfektion. Av dessa fall har 20 (det vill säga 36 procent) gällt personer i åldern 20–39 år.

– Det vore synnerligen viktigt att yngre vuxna personer, de som fötts på 1980- och 1990-talen, skulle låta vaccinera sig mot coronavirus. Vaccination är nämligen den enda utvägen ur den här epidemin, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

Det är viktigt att coronavaccinet vore lätt tillgängligt för den arbetsföra befolkningen i kommunerna i Egentliga Finland. Många kommuner ordnar tillställningar för pop-up-vaccinering också för denna åldersgrupp.

Ingen som vaccinerats har behövt intensivvård

Vaccinet skyddar mot allvarliga former av coronasjukdomen och detta syns också i ÅUCS statistik. Under sommartiden 1.6–23.8 var inte mindre än 53 procent av dem som insjuknade helt ovaccinerade, 38 procent hade fått en partiell vaccinationsserie och nio procent hade blivit fullt vaccinerade.

Vaccinationsinformation om de som insjuknat i corona under sommaren 2021.

På bilden: vaccinationsinformation om de som insjuknat i corona under sommaren 2021.

De flesta, eller cirka 70 procent, av dem som behövde sjukhusvård hade inte vaccinerats alls. Cirka 20 procent av dem som behövde sjukhusvård hade fått en partiell vaccinationsserie. Cirka tio procent av dem som behövt sjukhusvård hade fått den kompletta vaccinationsserien.

vaccinationsinformation om de som krävt sjukhusvård på grund av corona under sommaren.

På bilden: vaccinationsinformation om de som krävt sjukhusvård på grund av corona under sommaren.

Av dem som behövde intensivvård hade 89 procent inte vaccinerats alls. Av dem som behövde intensivvård på grund av coronasjukdom hade elva procent fått en partiell vaccinationsserie. Ingen av dem som fått den fullständiga vaccinationsserien har behövt intensivvård under hela epidemin.

vaccinationsinformation om de coronapatienter som behövt intensivvård under sommaren.

På bilden: vaccinationsinformation om de coronapatienter som behövt intensivvård under sommaren.

Belastningen av specialsjukvården har varit någorlunda stabil. För närvarande vårdas nio patienter på ÅUCS sjukhus på grund av coronasjukdom.

– Ju större vaccinationstäckningen blir, desto mindre blir antalet patienter som behöver sjukhusvård på grund av coronainfektion. Om vaccinationstäckningen ökade från 80 procent, som är minimimålsättningen, till exempelvis 90 procent, skulle behovet av sjukhusvård antagligen halveras. Möjligheterna att öppna samhället igen skulle då vara goda, säger chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

Coronafall nästan i alla kommuner

Den färskaste incidenssiffran för de senaste 14 dygnen per 100 000 personer bosatta inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är 171,2. För en vecka sedan var incidenssiffran 185,2. Andelen positiva resultat av tagna coronatester är hög fortfarande, nämligen 4,8 procent.

Just nu förekommer fall av coronasmitta i nästan alla kommuner i Egentliga Finland. Med nuvarande begränsningar har restaurangsmittorna i praktiken upphört. Bara ströfall av smitta har rapporterats från hobbyverksamheter. Däremot ökar andelen smittfall som kan härledas utomlands.

Av befolkningen i Egentliga Finland har 71,5 procent fått den första vaccindosen och 45,3 procent båda doserna. Om den nuvarande vaccinationstakten fortsätter, uppnår Egentliga Finland 80 procents vaccinationstäckning för båda vaccindoserna i oktober.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp fattade inga beslut om ändringar i gällande restriktionsrekommendationer vid sitt möte på tisdagen.