Hoppa till huvudinnehåll

Andningssvikt eller andningsinsufficiens

Nyckelord:

När lungorna inte klarar av att uppta tillräckligt med syre eller vädra ut koldioxid ur kroppen talar man om andningssvikt eller andningsinsufficiens. Andningssvikt kan bero på många olika saker.

Förutom andnöd orsakar andningssvikt även andra symptom. Vården av andningssvikten beror på grundsjukdomen samt av typen och svårighetsgraden av andningssvikten. I livets slutskede kan man effektivt lindra andnöd som beror på andningssvikt med symptomatisk vård, alltså palliativ och terminalvård.

Med andningsförlamning menas ett tillstånd där patienten är beroende av en andningsapparat dygnet runt, till exempel på grund av en nerv- eller muskelsjukdom.

Enheter

Lungavdelning 1

Vi undersöker och behandlar olika lungsjukdomar, såsom andningsinsufficiens, tuberkulos och sömnapné.

Lungmedicinska polikliniken, T-sjukhuset

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom astma, sömnapné och lungcancer.

Lungavdelning

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lunginflammation.

Hengitystukiyksikkö

Hengitystukiyksikkö on neuromuskulaarisen hengitysvajauksen hoitoon perehtynyt asiantuntijayksikkö, joka kuuluu Totek (Toimenpide-, teho- ja kivunhoito)…