Hoppa till huvudinnehåll

Artärbråck

Nyckelord:

Artärbråck dvs. aneurysm orsakas oftast av förträngning i artären som lokalt försvagar artärväggen. Då artärbråcket utvidgas kan artären brista. När artären brister är det alltid fråga om en livshotande blödning som kräver akut operation.

Oftast finns artärbråck i bukaortans nedre del. Aortabråck orsakar sällan symtom innan det eventuellt brister. Största delen av artärbråcken hittas därför som sidofynd i samband med andra bilddiagnostiska undersökningar av bukområdet.

Om artärbråcket har blivit stort opererar man det för att undvika artärbristning. Behandlingsmetoderna är öppen operation där en del av artären ersätts med blodkärlsprotes och ett nyare alternativ är att isolera bråcket från blodcirkulationen med protes som sätts in i kärlet.

Enheter

Blodkärlskirurgiska avdelningen

​Vi behandlar blodkärlskirurgiska patienter. Vi behandlar huvudsakligen patienter som har artärsjukdom. Riskerna i samband med artäråtgärder kräver…