Hoppa till huvudinnehåll

För den avlidnes anhöriga

Nyckelord:

Visning av avliden

Kapellet kan bokas av begravningsbyrån eller sjukhusprästen, för en visning av den avlidne eller en välsignelsestund.

Kapellets bokningstider är vardagar klockan 9.00–10.30 och 12.00–14.30.

Obduktionsavdelning och förfrågningar relaterade till den avlidne från numret 02 313 2662 mån–fre 9.00–11.00, 12.00–15.00

Gällande begravningstillstånd och dödsattest kan man få ytterligare information från den vårdgivande enhetens läkare och annan personal. Information ges endast till närmaste anhörig eller annan närstående.

Obduktioner

Vi (sköter om förvaringen av de avlidna och) utför välfärdsområdes medicinska obduktioner.

Den läkare som vårdat patienten utfärdar begravningstillstånd, vilket är nödvändigt för att ordna begravning. Läkaren skriver dessutom ut en dödsattest. Om det inte finns tillräckligt med information om dödsorsaken utförs en obduktion.

Gällande begravningstillstånd och dödsattest kan man få ytterligare information från den vårdgivande enhetens läkare och annan personal. Information ges endast till närmaste anhörig eller annan närstående.

En rättsmedicinsk obduktion utförs, om polisen bedömer att det är nödvändigt (vid t.ex. olycka, brott, självmord, yrkessjukdom, vårdåtgärd), och då behövs inte obduktionstillstånd från anhöriga. Rättsmedicinska obduktioner utförs av rättsläkare på enheten för rättsmedicin, Institutet för hälsa och välfärd THL. Efter en rättsmedicinsk obduktion är det rättsläkaren som utfärdar begravningstillstånd och dödsattest (inte den vårdgivande läkaren).

Enheter

Kapell och obduktionsavdelningen

Kapellet kan bokas av begravningsbyrån eller sjukhusprästen, för en visning av den avlidne eller en välsignelsestund.