Hoppa till huvudinnehåll

Gallstenar

Nyckelord:

Då gallvätskan sedimenteras i gallblåsan kan det bildas stenar. Gallstenarna kan orsaka smärta i samband med ätande. Då är det skäl att avlägsna gallblåsan som innehåller stenar.

Ibland uppstår inflammation i en gallblåsa med stenar i, och då blir man tvungen att operera jourmässigt.

Stenar som förflyttat sig från gallblåsan till gallvägarna avlägsnas i samband med gallblåseendoskopi via munnen i s.k. ERCP-undersökning.

Enheter

Bukkirurgi

Vi behandlar kirurgiska sjukdomar i övre matsmältningskanalen och i närliggande organ, såsom levern, bukspottkörteln och mjälten.

Kirurgian poliklinikka, Loimaa

Hoidamme yleis-, vatsa-, suolisto-, verisuoni-, tuki- ja liikuntaelinkirurgisia potilaita.