Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpmedel

Nyckelord:

Hjälpmedel som man kan ha i bruk är bland annat elektriska rullstolar och mopeder, manuella rullstolar, småhjälpmedel, hjälpmedel för kommunikation och användning av dator samt hjälpmedel för att hantera omgivningen.

Kolme erilaista rollaattoria jonossa.

Våra patienter kommer för bedömning av behovet av hjälpmedel på remiss av läkare. Med i bedömningen har man utgående från behov och situation en eller flera terapeuter. Antalet bedömningsgånger varierar och vid behov kan en del av bedömningarna genomföras som hem-, arbetsplats-, skol- eller daghemsbesök. Ofta har man vid bedömningarna även med personer från klientens nära omgivning och eventuellt behandlande terapeuter.

På basis av bedömningen provar man ut och beställer ett lämpligt hjälpmedel för klienten och gör även behövliga ändringar i hjälpmedlet. Hjälpmedlet överlåts i klientens bruk och man följer användningen av det enligt verksamhetspraxis.

Enheter

Regionala hjälpmedelscentralen

Vi betjänar dig som har sjukdom, skada eller försenad utveckling som konstaterats på medicinska grunder och som försvagar din funktionsförmåga och gör det…