Hoppa till huvudinnehåll

Hjärntumörer hos barn

Nyckelord:

Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerformen hos barn men är trots detta rätt sällsynta. Vid ÅUCS behandlas färre än tio barn eller ungdomar per år på grund av hjärntumör.

Typiska symtom på hjärntumör

Hjärntumörer hos barn ger varierande symtom beroende på tumörstorlek, lokalisation och tillväxthastighet. Godartade tumörer kan vara symtomfria under långa tider. Typiska symtom av tumörer som befinner sig i lillhjärnan eller i mitten av hjärnan är huvudvärk och kräkning på morgonen.  Dessa symtom beror på att tumören förhindrar cirkulationen av hjärn-ryggmärgsvätskan (cerebrospinalvätskan).

När detta sker, utvidgas hjärnkamrarna och trycket i skallen ökar och detta leder till symtom som framträder särskilt på morgonen. Dessutom kan en hjärntumör ge lokala symtom som beror på var i hjärnan tumören befinner sig.

Förutom huvudvärk och kräkningar, kan följande symtom förekomma: trötthet, balansrubbningar, ändrad synskärpa, ändrat synfält, avvikande tillväxtkontroll eller andra avvikelser i hormonfunktionerna, förlamningssymtom eller epileptiska anfall.

Behandling av hjärntumörer

Cirka hälften av hjärntumörerna hos barn och ungdomar är låggradiga.  Efter operationen vårdas patienten inledningsvis på intensivvårdsavdelningen för vuxna och därefter på intensivvårdsavdelningen för barn.  Sedan överflyttas patienten till bäddavdelningen för barn.

Längden för sjukhusvården efter operationen varierar från fall till fall från en dryg vecka till en månad.

En del av patienterna behöver efter operationen också annan behandling, såsom cytostatika och strålbehandling. Det är frågan om krävande behandling som kan behövas i upp till ett års tid. Behandlingen är ofta behäftad med biverkningar och därför måste patienterna behandlas på sjukhus också t.ex. på grund av infektioner och problem med näringen.

För diagnostiken och uppföljningen av hjärntumörer används magnetisk resonanstomografi (MRT) eller s.k. magnetkamera.   Behandlingen sker av ett sakkunnigteam med specialister i cancersjukdomar hos barn, neurokirurger, strålbehandlingsläkare, barnneurologer och endokrinologer samt andra experter enligt behov. 

ÅUCS erbjuder också mer avancerad behandling av hjärntumörer. Således intensivbehandlas barn med elakartade hjärntumörer under 3 år.  Detta innebär tillvaratagning och återinföring (efter behandling) av patientens egna stamceller.

Prognos

Prognosen för barn med hjärntumör beror på vilken tumörtyp det gäller och huruvida hela tumören eller om en del av den kan opereras bort.

Både operationsteknikerna och läkemedelsbehandlingarna har utvecklats mycket. I snitt blir 70 % av barnen med hjärntumörer helt botade, men största delen av patienterna får långvariga sviter av sjukdomen och behandlingen.

Enheter

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.