Hoppa till huvudinnehåll

Höft och bäcken

Nyckelord:

Vi är specialiserade inom skador och sjukdomar i höft- och bäckenområdet.

potilasta kuljetetaan sängyllä.

Vi erbjuder snabba, effektiva och evidensbaserade behandlingsmetoder för att kunna garantera trygg vård av hög kvalitet. Vi gör ledprotesoperationer och behandlar de mest utmanande komplikationerna hos ledprotespatienter i hela specialupptagningsområdet. Den höftledsparande kirurgin i Finland har koncentrerats till vårt sjukhus och vi tar emot patienter från hela landet.

Behandling av ledprotespatienter

Vi följer de nationella rekommendationerna för behandling av ledprotespatienter. Keijo Mäkelä, avdelningsöverläkare vid ÅUCS Orto leder ledprotesregistret (NARA- Nordic Artroplasty Register Association) för Finland och de övriga nordiska länderna. Via registret kan vi följa behandlingarnas effektivitet, säkerhet och kostnader på nationell och nordisk nivå. Vi deltar också i flera internationella multicenterprövningar och vi är ansvarig forskare för Finlands del i de flesta av dem.

Vårt mål är att vara Nordens bästa vårdenhet för höftledsparande kirurgi och ledprotespatienter. Ledsparande kirurgi utförs i nära samarbete med barn- och ungdomskirurgin. Vi strävar efter att kunna erbjuda en oavbruten vårdkedja.

Operationerna genomförs på ÅUCS Orto Kirurgiska sjukhus.

Barn och ungdomar

Medfödd höftluxation upptäcks oftast redan på förlossningssjukhuset. En god och tidig behandling med hjälp av sele ger oftast utmärkta långtidsresultat.

Medfödd underutveckling av höftleden är den vanligaste orsaken till höftsmärtor i tonåren. Om smärttillståndet i barnets höft upptäckt tidigt är det möjligt att spara på leden med ett bra långtidsresultat. Vissa tillstånd kräver ingrepp i ett tidigt skede för att ett gott resultat ska kunna uppnås (epifyseolys i höften).

Höftledssparande kirurgi

Den krävande höftledssparande kirurgin i Finland har koncentrerats till ÅUCS Orto höftledscenter för barn och unga vuxna.

Höftledsbesparande kirurgi används för att behandla strukturella avvikelser i höftleden som är medfödda eller som uppkommit under uppväxten och som har orsakat eller kan orsaka skador på höftleden.

Det vanligaste symtomet som behandlas med höftledsbesparande kirurgi är svår höftsmärta som känns i ljumsken. Med den här kirurgin strävar man i första hand efter att avhjälpa patientens symtom och möjliggöra normal aktivitet. I bästa fall kan ledsparande kirurgi till och med fördröja utvecklingen av artros och skjuta upp en ledprotesoperation.

De vanligaste syndromen som behandlas är inklämningssyndrom i höften (FAI), höftledsdyspalsi (acetabulumin dysplasia, DDH) samt tillstånd efter Legg-Perthes-Calve (LPC). Kirurgin sker i samarbete med barnortopedin och möjliggör en patientorienterad och obruten vårdkedja.

Vid avbildning används magnetröntgen i så stor utsträckning som möjligt, även vid 3D-avbildning. Träning med hjälp av en fysioterpeut utgör en viktigt del av behandlingen och den koordineras via höftledscentret. Ofta kan även endast träning med en fysioterapeut vara nog för att avhjälpa symtomen.

Om fysioterapi inte ger tillräckligt goda resultat blir det aktuellt med operation, som görs med öppen kirurgi eller med titthålsteknik (artroskopi). För bästa resultat kan också en kombination av båda metoderna användas. Ingreppen utförs vanligen samtidigt så att rehabiliteringen kan börja så snabbt som möjligt. Vanligen kombineras höftartroskopi, där broskkragen fästs och ytan mellan höftledskulan och lårbenshalsen formas, med en korrigering av höftskålens position.

Strukturella avvikelser i övre lårbenet kan också korrigeras med öppen kirurgi.

Vi deltar även i internationell forskning om höftledssparande kirurgi.

Väntetider i ÅUCS Orto

Vi för statistik över våra vårdprocesser: Väntetider (Tyksorto.fi). Endast icke-brådskande vård ingår i statistiken. Jourpatienter vårdas alltid omedelbart och utan dröjsmål.

Enheter

ÅUCS Orto polikliniken

Vi sköter sjukdomar och skador i stöd- och rörelseorganen.

Ortopediska vårdavdelninger, ÅUCS Orto kirurgiska sjukhuset

Vi sköter patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen före och efter operation.

Motionslaboratoriet

Motionslaboratoriet har som sin uppgift att producera undersökningar och utredningar om patienters biomekaniska och rörelsefysiologiska rörelse- och…

Kirurgiska polikliniken, Salo

Vi ger behandlingar inom flera specialiteter såsom ortopedi och urologi.