Hoppa till huvudinnehåll

Jouren för barn och unga

Nyckelord:

På jourmottagningen för barn och unga vårdar vi barn under 16 år som behöver akut vård dygnet runt.

Barn och föräldrar i väntsal på jouren för barn- och unga.

Jouren för barn och unga finns på Fyrsjukhuset och den hör till ÅUCS Barn- och ungdomskliniken.

På sjukhuset träffar du först en sjukskötare som bedömer behovet av vård och hur brådskande den är. Brådskande patienter behandlas först.

Ring alltid nummer 02 313 1420. Vi använder en återuppringningsservice, så vänligen lämna återuppringningsbegäran.

Vid en nödsituation ring alltid 112.

Symtom som kräver vård under jourtid är

 • feber hos spädbarn under 3 månader (≥ 38 grader)
 • feber och, trots effektiv febermedicinering (paracetamol + ibuprofen/naproxylen), dåligt allmäntillstånd (barnet orkar t.ex. inte vara vaken, är inte intresserad av leksaker)
 • andningssvårigheter
 • bröstsmärta
 • plötslig kraftig och förvärrad magsmärta
 • misstanke om nya tecken på diabetes hos barnet: ökad törst, drickande och urinering, trötthet, viktminskning, när tillståndet utvecklas magsmärtor, kräkningar och andnöd
 • krampanfall
 • plötslig svår huvudvärk, talsvårigheter, lamhet i armar och ben, nedsatt funktionsförmåga
 • medvetslöshet
 • ormbett
 • riklig blödning
 • stora skador, frakturer, sår och brännskador
 • psykiska problem som kräver vård under jourtid

Jourcentraler på annat håll

Förutom jouren på barnsjukhuset fortsätter jouren i Salo sjukhus att betjäna barnfamiljer dygnet runt.

Jourenheterna på Loimaa och Vakka-Suomi sjukhus betjänar till kl. 20.

Enheter

Jouren för barn och unga

På jourmottagningen för barn och unga vårdar vi barn under 16 år som behöver akut vård dygnet runt.