Hoppa till huvudinnehåll

Lungcancer

Nyckelord:

Lungcancer är den näst vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste hos kvinnor. Antalet nya fall av lungcancer i Finland uppgår till c. 2300 och inom Egentliga Finland till c. 200.

En sällsynt form av cancer är mesoteliom – cancer is lungsäcken, d.v.s. hinnan som omger yttre delen av lungorna och inre delen av bröstkorgen. Asbest ligger oftast bakom mesoteliom.

Diagnostiken av lungcancer har koncentrerats till ÅUCS' lungpoliklinik. Ofta konstateras lungcancer med hjälp av lungröntgen, varefter fyndet undersöks närmare med datortomografi. Cancertypen fastställs med mikroskopiundersökning av en provbit. När den exakta formen av lungcancer utretts, kan sjukdomen behandlas mer precist. Behandlingsplanen beror förutom på vilken cancer det gäller, också på patientens allmäntillstånd, ålder och eventuella andra sjukdomar. Därför kan det finnas skillnader i behandlingen av samma cancer mellan olika patienter. Behandlingen av lungcancer planeras i samråd mellan lungläkare, strålbehandlingsläkare och lungkirurg. Lungläkarna verkställer behandlingen med cytostatika och biologiska läkemedel.

Den vanligaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning. Också en person som aldrig rökt kan dock insjukna i lungcancer, men detta är rätt ovanligt. Det kan finnas miljöfaktorer och faktorer i arbetsmiljön som ökar risken för lungcancer, t.ex. asbest.

Enheter

Lungmedicinska polikliniken, T-sjukhuset

Vi undersöker och behandlar lungsjukdomar, såsom astma, sömnapné och lungcancer.

Strålbehandlingspolikliniken

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Lääkehoitopoliklinikka, Loimaa

Toimintamme pääpaino on lääkehoidossa, sen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Polikliniken för läkemedelsbehandling, Nystad

Vi ger våra patienter olika läkemedelsbehandlingar på alla vardagar.